Modlitbu Regina Caeli na závěr slavné mše svaté pak Petrův nástupce uvedl těmito slovy:

"Drazí bratři a sestry z Damašku a celé Sýrie,

než zakončíme tuto eucharistickou oběť modlitbou k nebeské Královně, Matce vzkříšeného Krista, chci srdečně poděkovat všem, kdo se tu shromáždili kolem tohoto oltáře, aby přinesli Pánu naše díkuvzdání a aby mu přednesli své vroucí prosby.

Vím, že křesťané v Syrii mají velkou synovskou lásku a hlubokou úctu k Panně Marii, Ježíšově Matce, které si váží i naši muslimští bratři.

Opravdu mě to mrzí, že můj program mezi vámi v těchto příliš krátkých dnech mi nedovoluje putovat do všech chrámu zasvěcených Matce Boží v tomto velkém a ušlechtilém městě Damašku. Musím se omezit na dvě patriarchální katedrály zasvěcené "Dormitioni B.M.V." (Usnutí P. Marie)

Také bych byl rád, kdyby mi má pouť po stopách sv Pavla poskytla příležitost navštívit ctihodné svatyně P. Marie Matky Boží, jako je ta v nedaleké Saidnaya,  nebo v Homsu, v Aleppo, Tartusu a jinde. Nezapomínám pak, že podle jedné zbožné tradice byl nedaleko Tartusu apoštol Petr, když šel z Jeruzaléma do Antiochie po cestě podél pobřeží Středozemního moře, a že tam měl zasvětit kapli P. Marii, která by tak byla první mariánskou svatyní v Sýrii.

Jak dobře víte, zakrátko opustím vaše město i vaši zem a odeberu se po stopách sv Pavla na Maltu, kde existuje velmi známá ikona Naší Paní z Damašku; je uchovávána a uctívána v řecko-katolickém kostele v La Valletě, hlavní městě ostrova. Před ní budu na vás vzpomínat a prosit ji, jak to činím nyní, aby se přimlouvala u svého Božského Syna za vás za všechny a za všechny vaše rodiny.

Přeložil P. Koláček z Vatikánského rozhlasu, kterému děkujeme za laskavou spolupráci.