"Před několika měsíci jsme se svým přítelem pomilovali. Věděli jsme, že to bylo špatné a slíbili jsme si, že to již neuděláme. Ale stalo se to znovu. A děje se to stále. Jak to máme zastavit? – Celine."

Tak začíná článek Christy Shipe na kanálu (dalo by se říci rubrice) Teens (Náctiletí) situ crosswalk.com. Na tomto kanálu patří mezi nejoblíbenější rubriky Ask The Experts (Zeptejte se odborníků). A právě v této rubrice, navíc určené pro dívky, se nachází tento článek.

Shipe říká, že u tohoto problému jsou důležité dvě věci – samozřejmě kromě denního přebývání s Bohem a aktivity v církvi. První, které se budeme věnovat dnes, je:

Řekněte někomu o vašem problému.

"Vím, že to nebudete chtít říci každému, ale musíte to udělat, pokud chcete dosáhnout vítězství v této oblasti vašeho života," píše Shipe. Říci to někomu je důležité proto, že Bůh nám říká, že máme vyznávat hříchy nejen jemu, ale i jiným křesťanům. Shipe se přitom odvolává na List Jakubův 5,16: "Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden na druhého, abyste byli uzdraveni."

Podle Shipe je tou nejvhodnější osobou (zřejmě pro dívku) vlastní maminka. Pokud nemá dívka dobrý vztah se svojí matkou nebo její matka není plně věřící, je dobré se svěřit zbožné ženě v církvi. Není dobré se svěřovat kamarádkám, protože vás tím nechají procházet.

Podle mých zkušeností ale dokáže dobrá kamarádka povzbudit dívku v odvaze nemilovat se svým přítelem.

Jak Shipe píše, osoba, které se svěříte, by měla být důvěryhodná a "pomoci ti zůstat čistá i v budoucnu. Zjistila jsi již, že nejsi dost silná překonat tento hřích sama. Nedopusť, aby tě satan pokoušel se lží, že jsi to schopná zvládnout sama."

Shipe vysvětluje, že Kristus učinil svoji církev jako svoje tělo, tedy jako svoji fyzickou přítomnost na zemi. Toto tělo je tvořeno křesťany. Když se tedy obracíme k církvi, obracíme se ke Kristu. Proto je vyznávání hříchů jiným křesťanům tak důležité a pomáhající.

Můžeme se na tuto problematiku podívat i z katolického hlediska. I zde je důležité vyznat každý hřích Bohu v rámci zpovědi. Kněz zde zastupuje církev. Zpověď by však neměla být jen vyznáním hříchům, ale opravdovým popovídáním si o tom.

Jak Shipe podtrhává, měla by to být důvěryhodná a otevřená osoba. To platí i pro katolické kněze. Mnoho lidí zažilo nepříjemnou zpověď s malým pochopením pro situaci. U některých to vedlo až k tomu, že buď přestaly chodit ke zpovědi vůbec, nebo se nesvěřovaly v této záležitosti.

Proto je třeba najít dobrého a zkušeného kněze s dostatečným vhledem do situace (který je mu ale třeba také poskytnout). Někdy to bude znamenat dojíždět do jiného města. Ale jistě se to vyplatí.

Shipe doporučuje, abyste se s osobou, které se svěříte, modlili a studovali bibli jednou týdně.

Také by nemělo podle Shipem smysl vyznávat hřích svému chlapci. Hřích byl spáchán společně, a proto takto jen zůstával skryt. Obdobně to platí i v Katolické církvi. Pokud kněz spáchá hřích proti šestému přikázání, nemůže dát rozhřešení tomu, s kým tento hřích spáchal.

Příště se podíváme na druhý bod, který radí Shipe pro zastavení milování.

Máte vlastní zkušenosti? Napiště mi je: nemec@christnet.eu. Anonymita zaručena.