Česká televize uvádí od soboty 2. 6. na ČT 2 od 16:45 pětidílný televizní seriál, který nás provede dějinami křesťanství od starověkého Říma na počátku našeho letopočtu po pád říše římské za Neronovy vlády...

Seriál vznik již v roce 1985 a samo jméno režiséra Stuarta Coopera v nás může vyvolat poněkud pobavený úsměv – primárně se totiž zaměřuje na akční či kriminální filmy. Přestože se seriál nevyvaroval americké touhy po spektáklu, patří k ojedinělým dílům, která přehledně, na základě jednoduchého příběhu, seznamují diváky s osudy křesťanů poté, co Ježíš vstoupil na nebe.

A tak můžeme sledovat putování a příběhy apoštola Petra, rovněž tak i Šavla, pozdějšího konvertitu známého jako Pavla. Vedle jejich životních osudů jsou pojaty i historické okolnosti úpadku Říma a jeho císařů: Tiberia, Caliguly, Claudia a Nera, za jehož vlády lehne Řím popelem. Protože láska je kořením života, jak říkala už moudrá babička v pohádce Byl jednou jeden král zaměřuje se seriál rovněž na milostný vztah Sáry, dívky z židovské rodiny, a římského vojáka Valeria. Poté, co Sára ztratí matku i sestru, je římskými vojáky odvlečena do otroctví. Její bratr bratr Caleb bojuje za práva Židů, ale i on se zamiluje.

V seirálu se objevuje řada známých herců. Hlavní role apoštolů Petra a Pavla hrají sice ti méně známí (Dennis Quilley, respektive Philip Sayer), ale ve vedlejších uvidíme třeba Avu Gardnerovou v roli Agrippiny, Jamese Masona v roli Tiberia, Susan Sarandonovou jako Livillu, Fernando Reye jako Seneku, Amandu Pays v roli Sáry. Ježíše zpodobnil méně známý Michael Wilding, jr., jinak syn slavné Elizabeth Taylorové, jehož asi známe spíše jako Alexe Bartona ze seriülu Dallas.

Přehled epizod

Převzato se svolením z oficiálních stránek Čeeské televize

1. Seriál nás zavede do starověkého Říma na počátku našeho letopočtu, kdy se v impériu a jím ovládaných územích začalo šířit učení Ježíšovo. Nositeli tohoto křesťanského nového poselství jsou především Petr a Šavel přezdívaný Šavel. Jejich učení lásky a odpuštění ostře kontrastuje s exapanzivní politikou nenasytného Říma a jeho císařů. Historická freska zobrazuje Říma za vlády Tiberia, Caliguly, Claudia a Nera, kdy Řím do naprosté dekadence moci a blahobytu. Závěrečný ničivý požár města je děsivou a varující apokalypsou. Na pozadí těchto historických proměn se odehrávají i osobní osudy a lásky. Sledujeme milostný vztah Sáry, dívky z židovské rodiny a římského vojáka Valeria. Poté, co Sára ztrácí matku i sestru Rút a je římským vojáky odvlečena do otroctví, zůstává naživu již jen jediný člen rodiny. Její bratr Caleb je odhodlán bojovat za práva Židů. Ale i jeho srdce se otevře lásce půvabné gladioároky Coriny.

2. Druhá část sleduje osudy římského impéria v době, kdy první Kristovi následovatelé začali šířit jeho učení. Sejanus a jeho rodina jsou zatčeni. Ke slovu přichází Caligula, který se stane Tiberiovým vrahem. Půvabná Sára se z otroctví u Sejana dostává právě k tomuto muži, který má zanedlouho znamenat pro Řím počátek zkázy a úpadku. Tam ji opět spatří římský voják Valerius a zamiluje se do její křehké krásy i vytříbených židovských způsobů, které jsou v naprostém protikladu k chování římského císařského dvora. Caleb se dozvídá o osudu Sáry i nešťastné Rút. Vítězí v něm duše bojovníka a touha po pomstě. Jiný muž, Šavel z Tarsu, zasažen bleskem prohlédne a začne šířit Boží slovo.

3. Caleb přichází do gladiátorské školy a nalezne zde nové přátele. Mezi adepty školy poznává i půvabnou Corinu. I pro ni je škola jedinou rodinou, protože vlastní otec ji zavrhl. Svatý Petr poznává svou schopnost léčit nemocné a dokonce i přivádět mrtvé k životu Caligula tyranizuje dvůr svými rozmary, socha císaře má být novým symbolem jeho božství. Osvícení Římané i někteří legionáři otevřeně kritizují neomezeného a arogantního vládce. Pavel se stává vyděděncem z vlastního domu v Tarsu

4. Mnozí očekávají, že s nástupem Claudia na císařský trůn čekají Řím lepší časy. Claudius se zatím snaží přesvědčit lid, že není takový blázen, za jakého jej považují a bojuje se svou vlastní ženou Messalinou. Římská arogance moci vzhledem k provincím se stupňuje. Caleb poprvé stojí tváří v tvář Valeriovi. Římanovi, který mu ukradl milovanou sestru. Jeho pocity nejsou přátelské. Navíc musí být Sára kvůli sňatku podrobena zkoušce, že se zřekla své víry. Svatý Pavel zatím dál šíří poselství o zrodu Spasitele a křtí jeho jménem ve „vodě života“.

5. V závěrečné části výpravného historického seriálu sledujeme pomalý úpadek římského impéria pod vládou císaře Nera, lidsky pokřiveného neomezeného vládce, který svými rozmary týrá i své nejbližší. Jeho duchovní učitel Seneca již nechce mít s tímto způsobem vlády nic společného a odchází z tohoto upadajícího světa, aby zachránil svou duši. I Neronova matka, císařovna Agrippa, poznává dosah synovy zvrácené lásky. O to blíže je císaži Tigelius, jemuž našeptává sám ďábel. Sára se v odloučení od Valeria stará o malou Rút. Šavel je donucen veřejně obhajovat své učení, ale šíření křesťanství již nelze zabránit žádným mocenským zásahem. Stalo se základem pro zrod nového světa a nadějí pro římské občany, jejichž říše a ideály se zhroutily...

Autor je editorem u World Online CZ