Rád bych se vyjádřil k obvinění pana Adolfa Petra. V době, za kterou je nyní vedeno trestní vyšetřování, jsem byl u pana Adolfa Petra na civilní službě. I když jsem s ním byl v denním kontaktu, účastnil se většiny činnosti a aktivit, týkajících se střediska diakonie Javorník-Travná, je možné, nemám žádné poznatky, informace, znalosti a důkazů o jeho "kriminálních praktikách".

Nicméně obvinění již nelze vzít zpět. Chci proto alespoň přidat i něco pozitivního že své osobní zkušenosti. Adolf Petr je nejobětavější člověk jakého jsem v životě potkal. Připomínám, že že mne mluví zkušenost roku a půl, kdy jsem s ním byl téměř každý den. Nepotkal jsem člověka, který by tolik myslel na druhé, jako on.

Veškerý svůj čas a sílu obětoval organizování pomoci potřebným. Práce s postiženými, s problémovou mládeži, organizování setkávání zdravotně postižených, ekumenická a mezinárodní setkání a mnoho dalších aktivit. Byl vždy otevřený a ochotny pomoci, kdykoliv někdo potřeboval. Ve dne i v noci byl připraveny a pomáhal jak věřícím tak nevěřícím. Nikdy on ani jeho rodina neměli dveře zavřené pro pomoc a přijetí druhým. Vždy z něj vyzařovala láska, přátelští, porozumění a také hluboká víra.

Když si vzpomenu, jak nehleděl ani na své zdraví a přestože nemocný, dokud mohl, vstal a pomáhal druhým, dokud nebylo nutné jej hospitalizovat. Tak bych mohl pokračovat dál a dál a nikdy bych nevystihnul, jak já osobně a také druzí, mu za mnohé vděčíme. Nikdy nikde nezdůrazňoval svoji činnost, nečekal pochvalu ani ocenění, prostě toužil pomáhat a pomahl.

Z toho co jsem prožil a jak Adolfa Petra znám musím konstatovat, že současné vyšetřování mi přijde nejen jako neoprávněně, ale jako naprosto šíleně a kruté. A je mi smutno a zoufale, když vidím kolik lidí bez znalosti situace si přihřívá své ambice na této "senzaci".

Ano, nikdo nejsme dokonalí a Adolf Petr považoval za důležitější praktickou pomoc druhým, než administrativní evidenci své pomoci. Dovolím si tvrdit, že stav jeho účetnictví je na úrovni 70% drobných podnikalelu u nás. Ne vše je přesně evidováno.

Nikdy však nejednal s cílem vlastního prospěchu či obohacení. Právě naopak. Znám dostatek příkladu, kdy právě naopak vlatni majetek a prostředky dával a věnoval pro dobro druhých, aniž si to někde "zúčtovával".

Obvinění Adolfa Petra je absurdní a rozhodně nemá nic společného se spravedlnosti. Je smutné, že nikoho nezajímá pravda, jaký doopravdy byl a je, a dál a dál se kupí pouze pomluvy a nepodložená obvinění. Znám Adofa Petra a vím, že v těchto dnech se modlí:

"Bože nerozumím tomu, co se děje, ale pokud to někomu pomůže, ať se děje Tvá vůle."

Mám dojem, že i mne zbývá jen se modlit, protože většinu zajímá jen senzační zpráva o faráři "zloději a lumpovi" a ne dílo lásky a obetavosi, které celý život konal.

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.