Vojenské poutníky vyprovodil 17. května navečer v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech (bývalý vojenský kostel) český nuncius arcibiskup Mons.Giovanni Coppa. Druhý den ráno odletěli účastníci pouti vojenským speciálem do francouzského městečka Tarbes, které leží asi 15 km od proslulého poutního místa Lurdy.

Duchovní služba AČR již podruhé ve spolupráci s Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními zorganizovala účast zástupců rezortu obrany ČR na 43. ročníku mezinárodní vojenské pouti do Lurd.

Vojenské poutníky vyprovodil 17. května navečer v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech (bývalý vojenský kostel) český nuncius arcibiskup Mons.Giovanni Coppa. Druhý den ráno odletěli účastníci pouti vojenským speciálem do francouzského městečka Tarbes, které leží asi 15 km od proslulého poutního místa Lurdy.

Oficiální zahájení pouti se uskutečnilo v pátek po jedenadvacáté hodině v podzemní bazilice sv. Pia X slavnostním defilé státních zástav 30 účastnických zemí za hudebního doprovodu několika vojenských kapel. Sobotní dopoledne slavili naši poutníci českou bohoslužbou a po ní vyšli na zdejší křížovou cestu. Večer se za zpěvu českých lidových písní vydali na Lurdské náměstí, odkud pokračovali ve světelném průvodu (poutníci se svíčkami v rukách) na prostranství před bazilikou. Přes 15 tisíc účastníků vojenské poutě se sešlo i v neděli dopoledne ke slavení mezinárodní bohoslužby v podzemní bazilice Pia X. Letošní mezinárodní vojenská pouť byla slavnostně zakončena v odpoledních hodinách na prostranství před hlavním chrámem.

České poutníky, kterých bylo 113 (vojáci základní služby, vojáci z povolání a občanští zaměstnanci s rodinnými příslušníky, vojenští kaplani, zástupci GŠ AČR a MO ČR), doprovázel i vojenský přidělenec ve Francii plk. Ladislav Jašinský.

Za bezproblémový průběh akce, která přispěla k další prezentaci české armády na mezinárodní úrovni, poděkoval organizátorům jménem všech českých poutníků v neděli večer na letišti v Tarbes hlavní kaplan AČR mjr. Tomáš Holub.

Mohu říci za všechny účastníky, že každý z nás zde našel nějaké obdarování do svého života. Po dobu poutě a zvláště při českých bohoslužbách jsme se modlili za náš resort a za požehnání pro všechny vojáky i občany, kteří se jakýmkoliv způsobem na obraně vlasti u nás podílejí.

por. Mgr. Ivan Havlíček

autor je vojenským kaplanem