Vážený pan
JUDr. Cyril Svoboda
předseda KDU-ČSL
Poslanecká sněmovna PČR
Sněmovní 4
118 00  Praha 11
 

V Praze 11. června 2001
Vážený pane předsedo,

dne 26.května 2001 jste na sjezdu KDU-ČSL, kde jste byl zvolen do čela  Vaší strany, řekl: "Jakožto křesťanská strana musíme jasně usilovat o důstojný život každého jedince od početí přes narození až  k důstojné přirozené smrti." A dále: "Bratři a sestry, křesťanské hodnoty, prosím, prosazujme vždy veřejně. Je chyba zastírat tyto principy jenom proto, abychom si nepopudili ty, kteří jsou kolem nás, ateistickou část naší veřejnosti, protože naše hodnoty jsou hodnoty, které dokonce od nás všichni očekávají."

Děkuji Vám za tento otevřený a odvážný postoj. Ráda bych se ujistila, zda jste tímto prohlášením měl na mysli to, že se nyní jako předseda KDU-ČSL budete aktivně zasazovat za plnou právní ochranu lidského života od okamžiku početí. Je samozřejmé, že zajištění základního práva, práva na život i dětem, které jsou ještě v lůně matky, znamená změnu nebo spíše zrušení stávajícího potratového zákona z roku 1986.

Zvyšování úcty k lidskému životu od početí by bez změny našeho právního řádu bylo pouhým výsměchem duchu naší Ústavy, kde se praví, že lidský život je hoden ochrany již před narozením, a jasným signálem naší společnosti, že život člověka stále nepatří mezi nedoktnutelné hodnoty.

Ráda bych se Vás tedy zeptala, jak se o zabezpečení základního práva na život těch nejbezbrannějších osobně zasadíte, abyste nezklamal důvěru Vašich voličů a těch, kteří Vám svěřili vedení KDU-ČSL.

K Vašim následujícím krokům Vám upřímně nabízím jménem Hnutí Pro život ČR pomoc a otevřenou podporu.

S přáním vytrvalosti ve Vašem otevřeně křesťanském postoji

                                          Zdeňka Rybová
                                viceprezidentka Hnutí Pro život ČR

Kopie: senátoři KDU-ČSL, poslanci KDU-ČSL, česká celostátní a regionální média
 
 

Další informace:
Hnutí Pro život ČR, Zdeňka Rybová, Hlubočepská 85/64, 152 00  Praha 5
tel.: 0603-976231, e-mail: prolife@prolife.cz, http://www.prolife.cz