Společnost Svědkové Jehovovi vyhrála i odvolací řízení ve sporu s ministerstvem spravedlnosti o náhradu škody za tisíce balíků zničeného kancelářského papíru. O průběhu celé kauzy informuje Magazín ChristNet.eu.

Společnost Svědkové Jehovovi vyhrála i odvolací řízení ve sporu s ministerstvem spravedlnosti o náhradu škody za tisíce balíků zničeného kancelářského papíru. Žalovaná strana má náboženské společnosti zaplatit škodu 61.538 korun a úroky ve výši 25.732 korun.

"Odvolací soud se v podstatě ztotožnil se závěry soudu 1. stupně," prohlásil předseda senátu pražského městského soudu Jaroslav Novák s tím, že v kauze je přípustné dovolání k Nejvyššímu soudu, uvádí se ve zprávě agentury ČTK. Podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 z loňského července vznikla náboženské společnosti škoda tím, že vlhko a hlodavci zničili papír určený pro výrobu její samizdatové literatury. Tento papír byl zabaven v 80.letech komunistickými bezpečnostními orgány.

Společnost má být odškodněna přesto, že v důsledku perzekuce minulým režimem neměla v době zabavení papíru právní subjektivitu.

"Dovolání jsme připustili vzhledem ke složitosti problematiky," zdůvodnil pro ČTK Novák. Podle něj zůstává otázkou, zda prvoinstanční soud v předchozích letech správně rozhodl, když zamítl žaloby o náhradu škody podané fyzickými osobami.

Žalobu totiž nejprve podali členové náboženské společnosti Jiří Štika a Zdeněk Soukup, kteří v 80. letech patřili mezi trestně stíhané. Soud ji zamítl s tím, že nákup papíru neplatili a újma jim nevznikla.

Další žalobu podalo 43 svědků Jehovových, kteří na nákup papíru finančně přispěli. I tuto žalobu soud zamítl, protože žalobci darovali peníze náboženské společnosti.

Poté podala žalobu samotná Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, jejiž žalobu soud uznal.

"Soud připustil dovolání a myslím, že je to v pořádku," míní právník Svědků Jehovových Müller. Nejvyšší soud podle něj může v rámci tohoto mimořádného opravného prostředku jednoznačně vyjasnit "právní situaci právnických osob, které byly perzekvovány za minulého režimu".

Nejvyšší soud ale může změnit i verdikt ohledně náhrady škody. "Teoreticky může, ale nepředpokládám to," uvedl Müller.

Na obsahu článku se podílela ČTK