Atmosféra ve Lvově je docela jiná. To jsem vnímal již včera večer při příjezdu u letiště, když jsem viděli neuvěřitelný počet osob tísnící se podél silnice a cítili jejich nadšení a četli v jejich tváři pohnutí i slzy radosti.

Jan Pavel II. se nejprve krátce zastavil katolické katedrále, kde ho provázel kardinál Jaworski a asi sto osob. Pak navštívil kostel arménské apoštolské církve, kde si arcibiskup Gregor Buntian, hlava arménské církve na Ukrajině, nedal ujít příležitost uvítat jej dlouhým proslovem. Zvláště vyzdvihl, jak Arménie toužebně čeká na jeho zářijovou návštěvu. Věnoval mu dřevěný armésky pektorál z ořechového dřeva, která rostlo v údolí Araratu.

Svatý Otec poslouchal v sedě, ale pak musel udělat několik kroků. Přihlížející zástupy měly zjevnou radost, že ho tolikrát mohou znovu vidět. Nakonec se dojelo k arcibiskupství, které bylo nedávno navráceno a ještě není zařízené k užívání. O půl desáté papež vstoupil do kostela sv. Jiří, který je v jakési pevnosti, je to řecko katolická katedrála. Tam posvětil korunku pro korunovaci milostného obraz Panny Marie v jiné části Ukrajiny.

Všude je vidět policisty. Je prý jich i ve Lvově na 30.000. Ale nemusejí zasahovat, i když se na ulicích i náměstích tlačí velké zastupy a mnoho obyvatel zvláště mladších si vylezlo na stromy.

Lvov latinský katolíků - metropole na území 68.000 čtverečných kilometrech, kde žije na 6 milionů obyvatel, z nichž je 173 000 katolíků, rozdělených do 239 farností. Diecéze v jejím čele je arcibiskup metropolita Marian kardinál Jaworski má3 charitativní a 3 sociální instituty. V pastoraxci působí 72 světských kněží, 35 řeholních kněží, 68 bratří laiků 90 řeholnic a 1 trvalý jáhen. Na kněžství se připravuje 37 bohoslovců.

Po mši svaté odjížděl Svatý Otec podporován neutuchajícím nadšení, takže na něm nebyly vidět stopy únavy, jakoyb mu to vše jen dodávalo novou sílu - do semináře sv Josefa, kde pak spolu s biksupy a kardinály poobědval.

Odpoledne po 17 hodině odjížděl setlkání s mláděží, která se shormáždila na pláni Sychiv. Ta so rozprostírá před novým řecko katolickým kostelem narození P. Marie postaveným v roce 1996. Program setknání začínal již brzo po poledni zpěvy, svědectvími, balety, scénkami.

Rámec vlastního setkání se Svatým Otcem tvoří byzantsko ukrajinská bohoslužba slova, jejímž ohniskem a vyvrcholením je homilie Kristova náměstka, dopovězená nádherně provedným sborem Akathistos, opěvujícím Kristovu tvář. Při modlitbě věřících se vystřídalo hoděn evropských i asijských jazyků.

Mladí přinesli Petrovu nástupci i své dary. Před závěrečným požehnáním pak Svatý Otec předal mladým Ukrajincům a Polákům uznání za jejich práci ve prospěch smíření mezi jejich komunitami. Odjížděl pak za neuvěřitelného jásotu, jímž mladí vyjadřovali díky za toto setkání. To však neskončilo, protáhlo se dlouho do noci.

Autor je programovým ředitelem Vatikánského rozhlasu

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu