Homosexuální dvojice "Když padáme, padáme Bohu do klína," říká druhá věta filmu Strach před B-h (Trembling Before G-d). Na dokumentárním snímku o ortodoxních židovských homosexuálech pracoval režisér a producent v jedné osobě Sandi Simcha DuBowski šest let. Jak je vidět, židovští homosexuálové mají velmi podobné problémy jako ti křesťanští.

Ač se Magazínu ChristNet.eu DuBowski na přímou otázku na karlovarském filmovém festivalu přiznal, že sám je homosexuál, film není jednostranný. Naopak, režisér dal prostor všem a jak bylo vidět, i sami homosexuálové se s tímto problémem vyrovnávají rozdílně.

Co však bylo všem homosexuálům (můžům i ženám), vystupujících otevřeně nebo skrytě v dokumentu společné, byla silná náboženská víra.Homosexuál Všichni chtěli mít vztah s Bohem, modlit se k němu, dodržovat jeho přikázání a patřit do ortodoxní židovské komunity. Na druhou stranu nejsou schopni dodržovat požadavky Levitica 20,13, říkajícího "Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně." Homosexualita je pro ortodoxní židovství naprosto nepřijatelná. Celý dokument je pak o životě mezi těmito dvěma póly.

Devorah Z mnoha pohledů bych rád vybral ty nejzajímavější. Jeden z psychoterapeutů vystupujících ve filmu říká, že homosexualita je pro ortodoxního žida celoživotní boj, problém, který nebude nikdy vyřešen, ale se kterým musí stále bojovat. Podle tohoto psychoterapeuta mohou homosexuálové žít v manželství, ale jejich partneři nikdy nebudou milování svým homosexuálním druhem, jako kdyby byl heterosexuální.

Mnoho vystupujících a homosexuálně praktikujících židů má starost o život po smrti.Homosexuálové Nejen o to, zda nebudou Bohem zavrženi, ale také proto, zda budou moci být i potom se svým partnerem. Další otázka, která se jim stále honí hlavou, je Proč Bůh dopustil, abych byl homosexuálem?, případně Co Bůh vidí špatného na homosexualitě? Jasných odpovědí podle filmu moc nenacházejí.

Někteří z nich zkusily mnohaleté terapie doporučované jejich rabíny, ovšem bez úspěchu. A tak místo terapií na převýchovu (naučení se?) heterosexualitě nyní procházejí spíše terapií, kde probírají otázky typu Přoč si myslíš, že tě od Boha odděluje to, že jsi homosexuální? Na návrh rabína homosexuálovi, aby sublimoval svou homosexualitu a modlil se k Bohu, tak jeden žid říká, že je to jako kdyby chtěl po rabínovi, aby sublimoval svou heterosexualitu. Dvacet let to zkoušel a nešlo to.

Homosexuál Další věcí, která je velmi trápí, je pocit vykořeněnosti. Nejen ortodoxní židovská rodina je vyobcuje, ale i jejich vlastní rodina se s nimi odmítá bavit.

Jak nám režisér filmu po jeho uvedení řekl, jeden z rabínů po shlédnutí tohoto snímku, který si získal pozornost na Sundance i na festivalu v Berlíně, prohlásil: "Jak mohu být součástí systému, který působí lidem tolik bolesti?" P. Ludger Viefhues SJ z Berlína o filmu řekl: "V těchto lidských živých obrazech, kde dotek prstu je plný nevyjádřitelného závazku, vidíme svatost naší pokorné lidskosti."

Film bude tento týden uveden i v Izraeli, kde se kolem něj očekává velký vzruch. Spolu s ním bude představena i kniha, která ukazuje na legálnost homosexuality v židovském právu a teologii. O uvedení v České republice se zatím neuvažuje, uvést by jej ale mohla případně Česká televize.

Zajímavé bylo, že právě film přivedl režiséra blíže k Bohu. Díky pohybování se mezi sice homosexuálními, ale ortodoxními židy DuBowski objevoval judaismu. "Snažím se dát dohromady náboženskou praxi, která mě velmi inspiruje, a svoji homosexuální orientaci," sdělil Magazínu ChristNet.eu.

Oficiální site: tremblingbeforeg-d.com

Videoukázky v angličtině: modemové připojení
rychlé připojení

Strach před B-h (Trebling Before G-d). Režie: Sandi Simcha DuBowski. USA/Izrael/Velká Británie, 2000, 84min.

O homosexualitě se vede diskuze na Diskuzích ChristNet.eu ve skupině Petice.