Dnes mé myšlenky zalétají k účastníkům národního setkání různých katolických sdružení, které se koná v Janově vzhledem k nadcházejícímu setkání hlav států a vlád. Chtěli odpovědět také tímto způsobem na odkaz, který jsem svěřil minulý rok mladým na Tor Vergata: "Nikdy se nesmiřte se světem - říkal jsem jim - v němž jiné lidské bytosti umírají hladem, zůstávají negramotní a nezaměstnaní. Braňte život v každé chvíli jeho pozemského vývoje, snažte se všemi silami dosáhnout toho, aby tato země byla stále více pohostinná pro všechny".

Připojuji se k biskupům Ligurie, kteří v nedávném listu věřícím svých církví, vyjadřují, jak je naléhavé "vyburcovat u všech, počínaje představiteli veřejného života, záchvěv nové "mravnosti" tváří v tvář někdy dramatickým problémům ekonomicko-finačního, zdravotnického, sociálního, kulturního a politického řádu - i otázek týkajících se životního prostředí".

Vždyť víra nemůže nechat křesťana lhostejným tváří v tvář takovým otázkám světového významu. Pobízí ho, aby se obracel se svými kladnými návrhy na politické a hospodářské odpovědné představitele a žádal od nich, aby nynější proces globalizace byl silně řízen podle důvodů společného dobra občanů celého světa, na základě nezadatelných požadavků spravedlnosti a solidarity.

Kvůli tomu bohatší a technologicky pokročilejší národy, které si uvědomily, že Bůh Otec chce vytvořit z lidstva jedinou rodinu, musí umět naslouchat volání tolika chudých národů světa: ty pouze žádají o to, co je jejich svatosvatým právem.

Odpovědné představitele vlád celého světa a zvláště ty, kteří se setkají v Janově, chci ubezpečit, že se církev s osobami dobré vůle zasazuje o to, aby zaručila, aby v tomto procesu zvítězilo celé lidstvo. Plody země jsou určeny pro všechny - to je totiž jeden ze základů sociálního učení církve.

Po křesťanech především žádám zvláštní modlitbu za hlavy států a vlád a vybízím je, aby spolupracovali na budování světa, který je mnohem jednotnější ve spravedlnosti a solidaritě. Na splnění tohoto úkolu se křestané musí připravovat důkladnou mravní a duchovní výchovou, s hlubokou znalostí oficiálního učení církve a s velkou láskou k Ježíši Kristu, Vykupiteli každého člověka a celého člověka.

Doufám, že také při této příležitosti bude Italie umět ukázat svou typickou a vybranou pohostinnost vůči všem, kdo se odeberou do Janova při této příležitosti a to v duchu svornosti a klidu. Prosme Nejsvětější Pannu, aby vlila do srdce každého city míru a solidarity, aby tak mohla na plánovaném setkání uzrát rozhodnutí prospívající opravdovému dobru celého lidstva.

Před rozloučením s věřícím na náměstí sv. Petra se Svatý ptec ještě svěřil: "I já se zítra odeberu do Valle d ´Aosta, abych strávil deset dní v těch milovaných horách. Nesu všechny ve svých modlitbách, zvláště pak nemocné a osamělé osoby. Přeji každému, aby si mohl během léta užít zaslouženého odpočinku, a to i těm, kteří z různých důvodů nemohou odjet ze svých měst či vesnic."

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu