Jak jsme již dříve naznačili, česká katolická média jsou součástí celosvětové, univerzální, katolické (tedy všeobecné) církve. Ačkoli křesťanství vzniklo na území dnešního Izraele a v prvních staletích své existence se rozvíjelo především na území římské říše, je dnešní rozložení katolíků ve světové populaci zcela odlišné.

Statistická ročenka katolické církve z roku 1999 uvádí, že na světě žije přibližně jedna miliarda katolíků. Z toho připadalo 49 % na Ameriku, zatímco v Evropě žilo pouze 28 % katolíků. Co se týče poměru katolíků v celkové populaci jednotlivých kontinentů, v Americe se ke katolické církvi hlásilo 62 % obyvatel,1 v Evropě 40 %, v Africe 15 % a v Asii pouze zanedbatelná tři procenta.2

U katolických médií, zvláště konzervativněji zaměřených, můžeme očekávat zvýšený zájem o dění v ostatních státech (oblastech) s vysokým podílem katolické populace. Žádným překvapením by nebyl relativně vysoký počet zpráv z latinskoamerických zemí. Můžeme však také předpokládat zvýšenou pozornost věnovanou zemím, ve kterým se katolické církvi nebo obecně křesťanství nedaří, ať už jde o země s přetrvávající komunistickou diktaturou (Čína, Kuba, Severní Korea), nebo země s vládou islámských fundamentalistů (Afghánistán).

Podobně jako v kapitole 5 budeme sledovat zpravodajství čtyř významných katolických časopisů: Katolického týdeníku, Světla, Mezinárodního týdeníku a AD. Závěrečnou poznámku věnujeme zahraničnímu zpravodajství Radia Proglas.


(1) Nejde jen o tradičně katolickou Latinskou Ameriku. I ve Spojených státech se ke katolické církvi v roce 1999 hlásilo 23 % obyvatel, což představovalo 62 milionů osob. Navíc počet katolíků v USA roste (jen během roku 1998 se údajně zvýšil o 500 000 osob). Srov. Kde se katolíkům daří. Katolický týdeník 27–28/1999, s. 6.
(2) Srov. Katolický týdeník 43/1999, s. 5.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.