95 dní si televize, noviny i rozhlas pochutnávaly na "štavnatém" skandálu. Bývalý arcibiskup z Lusaky Emmanuel Milingo uzavřel 27. 5. v New Yorku sňatek v Moonově sektě s Marií Sung z Koreje. Český tisk si přisazoval a dával celé stránky k dispozici útokům na celibát články jako Kněz s prstýnkem.

Jen udivuje jednostrannost televize i novinářů. Co se událo 29. srpna v Římě, o tom už ani muk. A přitom bylo k dispozici dost "skandální munice". Velebená paní Sung uzavřela sňatek s neapolským úředníkem Salvatorem 25. 8. 1995, který prohlásil: "Marie odjela bez jakéhokoliv vysvětlení".

Nadto vyšlo najevo, že 26. 5. paní Sung vůbec neznala Milinga. Nebyla odbornicí jen na agopunkturu, nýbrž i na hypnozi. Sám Milingo to líčí: "Cítil jsem se jako bez sebe, jako bych nebyl odpovědný za své skutky, nedokázal jsem chápat, co se skutečně děje. Byl jsem chycen do jakési smrtonosné pasti, aniž bych se mohl vymanit z těch náramně silných vlivů."

Až 6. 8. při setkání s Janem Pavlem II. v Castelgandolfu a po jeho slovech: "Opravdu nás chcete opustit? Tolika lidem jste prokázal dobro... Ve jménu Ježíše Krista, vrať se do katolické církve!", jakoby všechno z něho spadlo.

Skončila ta děsná můra. A pak setkání s paní Sung v jednom římském hotelu za přítomnosti kardinála Cheliho, Dr. Navarro Vallse, Milingova osobního lékaře a vlastního tlumočníka (prosvítá jasná obava, že bude znovu hypnotizován). Při této příležitosti jí Milingo předal vlastnoruční dopis s konečným rozhodnutím:

"Moje drahá sestro Marie Sung, jako mořské vody nechávají utopená těla nejprve na povrchu pak je vlny zanesou na mořskou pláž, takový byl i můj osud. Amerika mě složila na povrch Itálie. Itálie mě donesla na pláž mé církve, do vatikánského města. A zde mě moji znovu přijali a nenesli mě ke hrobu, nýbrž posílili ve mně život.

Mé nasazení v církvi skrze celibát mi nedovoluje, aby byl ženatý. Je správné, že mi má církev připomněla můj první závazek.

Jsem si vědom Tvé bolesti, jsem s Tebou ve všech tvých utrpeních, tímže se za Tebe modlím každý den. Nejen já, ale je s Tebou hodně lidí. Boží požehnání Tě bude provázet po celý Tvůj život.

S upřímností

arcibiskup E. Milingo."

Bývalý arcibiskup z Lusaky se vrátil do ústraní, kde od 9. srpna koná duchovní cvičení. Tím by mohla padat opona nad jedním "štavnatým skandálem" letních měsíců. Myslíte, že se v českých novinách - a ne jen bulvárních, objeví série článků na téma pokání, obrácení, lítosti nad nedodrženým slovem kněží, "kteří to chtěli zkusit také jinak", jak se psalo během mediálních orgií kolem této smutné historie?

Silně pochybuji s povzdechem, že je to nějak divné s objektivností informace českých medií, která je jinak skloňována a časována jako kdysi Lenin a marxismus.

Autor je ředitelem české redakce Vatikánského rozhlasu