Povolání novináře často svádí k nevěře. Dlouhé služební cesty, popularita a do určité míry i moc, která dává lidem pracujících v  médiích určitou společenskou prestiž. To jsou nejčastější důvody, které uvádí světoví sexuologové pro vysvětlení vysoké promiskuity u lidí pracujících v médiích. A co se na tom křesťanství nelíbí?

"Není nic horšího, než když se legislativní proces začne řídit náboženskými zásadami. Přesně v tomto duchu se nese působení vládního hnutí Taliban v Afghánistánu. Zákonné normy spíše charakteristické pro nedemokratické země se však snaží zavádět do právního systému poslanec KDU-ČSL Jan Karas."

Těmito slovy začíná článek Petra Borúvky nazvaný Křesťanské zákony škodí uveřejněný v Mf Dnes v pondělí 16.července 2001.

Pan Borúvka se ve svém článku snaží ukázat absurditu celého křesťanství přirovnáním k "talibanskému" islámu v Afghánistánu. Ale možná ani tyto dvě náboženství nerozeznává. Též si ve svém článku plete nejspíše Nizozemí a Irsko, když píše o lodi "u nizozemských břehů, na které by se měly provádět potraty v mezinárodních vodách".

Celý článek je veden v nenávistném tónu proti poslanci Karasovi, který se snaží prosadit tvrdší interrupční zákon. Jak píše: "Poslanec, který prosazuje restriktivní zákony tohoto typu, nemá v českém legislativním sboru co dělat."

Není se panu Borúvkovi co divit, že se mu tvrdý zákon o interrupcích nelíbí. Mnozí novináři, kteří nerozlišující křesťanský postoj člověka a stranickou příslušnost, si také dodnes myslí, že se v kostelech upalují čarodějnice.

A právě povolání novináře dává možnost mnoha lidem k nebývalým sexuálním dobrodružstvím. Společenská prestiž a moc, která je do jisté míry do rukou každého novináře svěřena, je pro mnohé lidi velikou výzvou.

Při bezmezném užívání tak vzniká občas "něco", co jednomu překáží, pro druhého je to nový lidský tvor. A to nejspíš mnohým novinářům vadí.

Jak tvrdí přední rakouský morální teolog prof. Helmut Renökl, užívání a interrupce spolu úzce souvisí. Interrupce je totiž pro mnohé cesta, jak si znovu otevřít cestu k užívání.

Křesťanství, které přichází s názory jako, že dítě je dar od Boha či že je svazek manželský nerozlučitelný, tak zákonitě působí na mnohé lidi (novináře) jako konzervativní či zastaralé.

Upozornění: Článek mluví o novinářích v obecné rovině.