1. Chtěl bych vás dnes vyzvat, abyste se modlili za nadcházející důležité církevní události. Mám na mysli především krátkou ale intenzivní pastorační návštěvu, kterou dá-li Pán Bůh, vykonám v neděli dopoledne v diecézi Frosinone-Veroli-Ferentino. Bude to pro mne velkým potěšením, že se budu moci setkat s drahým obavytelstvem Ciociarie, kterému už nyní posílám velmi srdečný pozdrav.

V sobotu 22. září pak odletím na apoštolskou cestu, která mě zavede do Kazachstánu a do Arménie, dvou republik bývalého Sovětského svazu, které se staly před deseti léty nezávislými. Kazachstán, rozlohou jedna z prvních zemí na světě leží na hranicích evropského a asijského světadílu a jeho obyvatelstvo tvoří více než sto etnik a různých kultur. Arménie je vlastí jednoho z nejstarobylejších národů Blízkého východu, který oficiálně přijal křesťanství před více než 18 stoletími a je dědicem mimořádně velkého náboženského a kulturního bohatství. Vroucně si přeji, aby tyto mé návštěvy přispěly k rozmachu nové evangelizace a ekumenického dialogu.

2. Od 30. září do 27 října se pak bude konat ve Vatikánu 10. řádné valné shromáždění biskupského synodu, který se bude zamýšlet na biskupskou službou v současné církvi a ve světě. „Biskup, služebník evangelia Ježíše Krista pro naději světa“ tento námět byl zvolen pro tohle velmi důležité setkání pro celou církev, na něž se sjedou do Říma biskupové ze všech světadílů.

Hlavním opěrným bodem synodních prací bude II. vatikánský koncil, který důkladně vysvětlil pastorální úřad pastýřů (biskupů) v dekretu CHRISTUS DOMINUS. Koncilní učení bude znovu probíráno ve světle posledních desetiletí a především s vyhlídkou na novou evangelizaci, jak to ostatně naznačuje samo téma. Evangelijní slova „Duc in altum – Zajeď na hlubinu „ (Lk 5,6), která jsem navrhl za motto pro začátek nového tisíciletí, se obrací především k biskupům, nástupcům apoštolů a volá je k tomu, any se s důvěrou nasazovali v tomto novém misionářském údobí církve.

Pro každé s těchto setkání i pro celé církevní společenství prosme o zvláštní přímluvu nejsvětější P. Marie, jejíž Narození jsem slavili včera. Jako Hvězda evangelizace a Královna apoštolů, kéž bdí Svatá Panna nad všemi věřícími a každému vyprosí hojnost darů Ducha svatého . Za poskytnutí překladu děkujeme české redakci Vatikánského rozhlasu.