Přečetl jsem si v Lidovkách (LN, pátek 17. 8. 2001) zajímavou zprávu o tom, že američtí astronomové objevili u hvězdy 47 Ursae Majoris planetární systém: tedy přesněji řečeno dvě plynné planety (asi zřejmě něco jako náš Jupiter a Saturn), které obíhají po kruhových drahách kolem mateřské hvězdy (svým složením podobné našemu Slunci). Je to informace bezesporu zajímavá. Nicméně, co mě otrávilo, byl uvozující odstaveček této zprávy:

„Život existuje i jinde než na Zemi. Toto tvrzení by se mohlo stát skutečností, jestliže se potvrdí hypotéza, že v okolí nově objevené hvězdy se pohybují i další menší planety podobné Zemi.“

Chápu, že novináři musí úvodními řádky svého článku navnadit čtenáře, aby byl ochoten věnovat svůj drahocenný čas přinášeným informacím. Nicméně výše citované věty ve čtenáři vzbudí mylný dojem, že zbývá potvrdit už jen jednu docela malou hypotézku a existence života mimo naší Zemi je prakticky potvrzena.

Od článku, který přináší tento jistě převratný astronomický objev, bych očekával nejenom suché informace a nepatřičné spekulace, ale nějaké hlubší zamyšlení nad tím, co by taková skutečnost pro lidstvo mohla prakticky znamenat.

Takhle mě autor článku přesvědčuje pouze o tom, že si opravdu moc přeje (buď on, nebo třeba samotní vědci), aby nebyl ve vesmíru sám. Vědomí osamělosti lidského rodu v nekonečném prostoru a čase je opravdu drtivé, i když zároveň úžasně inspirující (viz díla klasiků sci-fi: Lem, Clarke, Bradbury, Troska…).

Vraťme se ještě na skok do objeveného planetárního systému. Připustíme-li, byť teoreticky, že u výše zmíněné hvězdy existuje, krom právě nalezených plynných, planeta podobná té naší, nebo dokonce její naprosto totožná „jednovaječná sestra“, která má naprosto stejné neorganické podmínky k životu, tak i v takovém případě není jisté, zda na sobě ponese byť jen stopu života. Jistá, možná vysoká, pravděpodobnost zde existuje. Pravděpodobnost, byť sebevyšší, však v žádném případě není potvrzená skutečnost. Zůstane jenom spekulativní možností…

P. S.

Mimochodem, život mimo Zemi v tuto chvíli bezpochyby existuje – na oběžné dráze kolem naší planety krouží stanice ISS, která je momentálně obývána lidmi.