Mši za oběti úterní tragedie i za celý americký národ sloužil spolu s dalšími čtyřmi kardinály a osmatřiceti americkými katolickými biskupy v národní svatyni, Basilice Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Washingtonu zdejší arcibiskup, kardinál Theodore E. McCarrick. Biskupové byli právě v americkém hlavním městě na společném jednání. Po bohoslužbě se kardinál vydal do nemocnice, kde daroval krev a vyzval k témuž ostatní.

Další informace o aktivitách amerických církví po včerejších atentátech přineseme během dneška.

Přinášíme pracovní překlad jeho homilie .

"Vaše Eminece, biskupe Fiorenzo, bratří biskupové a kněží, drazí bratři a sestry v Kristu:" Snažil jsem se vzpomenout si, kdy jsem se naposledy cítil tak jako dnes. Bylo to před téměř čtyřiceti lety, byl jsem tehdy doyenem zdejších studentů, když byl zastřelen John Kennedy. Svolávali jsme všechny na mši do této svatyně, které se, tak jako dnes, zaplnila studenty, rodinami a lidmi pracujícími zde a v okolí. Vzpomínám si také, že nejdůležitější bylo, že jsme byli pospolu. V čase jako je tento, je dobré být pospolu--společně s Ježíšem, společně s Pannou Marií v tomto jejím chrámu, spolu se všemi svatými a anděly a dobrými lidmi církve, spolu s Božím lidem ve světě. Jaká zvláštní milost, že jsme zde spolu s tolika biskupy, kteří spravují církev v této části světa v našich milovaných Spojených státech.

V dnešním evangeliu (Lk 6, 12-19) učedníci a apoštolové mluví o tom, jak být pospolu s Ježíšem. Je s nimi na hoře. Když sejde dolů, setkává se s dalšími učedníky, je s nimi a oni cítí jeho přítomnost. A jak nám evangelium říká, vychází z něj moc, která nejen uzdravuje, ale i posiluje, utěšuje, chrání, obraňuje a vede. Možná to cítíme zejména v takových chvílích jako je tato. To je dobře. Z Ježíše vždy vychází moc. Vychází ze slova, jež káže, jež nás vyučuje v evangeliu, které jsme právě četli. Vychází z eucharistie, která je jeho samotným životem uvnitř církve a v našem světě. Ve Starém Zákoně voláme k Bohu, jako k naší skále, naší pevnosti, našemu vysvobození, našemu útočišti. Tím vším je stále a vždy tím vším bude.

Proto ve chvílích, kdy trpíme nad pohromou, šokem, překvapením, zraněním a strachem, že někteří z našich přátel či příbuzných mohli být postiženi ještě hůř než my, je dobře, že jsme pospolu. Je dobře, že jsme s Ježíše, protože v něm nalezneme sílu, v něm nalezneme útěchu a v něm, skrze tajemství Boží Prozřetelnosti, bude vše vyřešeno. V otřesu a bolu, který nás všechny postihl v této strašné chvíli v dějinách našich měst i našeho národa, je těžko hledat slova útěchy pro ty, kdo ztratili své milované a posílit ty, kdo jsou tolik zraněni na duchu tímto strašlivým činem.

Právě proto je dnešní evangelium dokonalým evangeliem pro tak tragickou chvíli jako je ta naše, protože začíná tím, že Ježíš odchází na horu modlit se. Myslím, že právě k tomu jsme všichni povoláni v takových okamžicích jako je tento. Musíme se modlit za náš národ, za naše milované Spojené státy Americké, aby nás Bůh vždy udržoval při síle a pospolu, sjednocené ve stálém hledání míru a spravedlnosti ve světě. Modleme se za také za ty, kdo přišli v této tragedii o život, nebo byli vážně zraněni. Musíme však konečně odolat pokušení udeřit v pomstě a odplatě a zvláště nesmíme pro tento čin označkovat nějakou etnickou skupinu či komunitu, když je jistě dílem několika šílenců. Musíme hledat viníky a ne udeřit proti nevinným, nebo budeme jako ti, kdo nemají morální vodítka či směrování.

Na konci dnešního evangelia čteme, že zástupy šly k Ježíši, aby jej prosily o uzdravení. Totéž musíme udělat my. Modlíme se, aby uzdravil ty, kdo byli zraněni a aby uzdravil srdce těch, kdo ztratili své drahé. Když se modlíme za náš národ a za naše mrtvé a za naše nemocné a raněné a když se s nejhlubší modlitbou obracíme k rodinám takto postižených, modleme se rovněž za naše vůdce, aby byli tváří v tvář této tragedii silní a odvážní. Modleme se, aby když spravedlivě pronásledují pachatele tohoto ukrutného zločinu, nikdy neustávali v budování tohoto národa tak, jak byl vždy budován, s hodnotami víry a důvěry v Živoucího Boha. S touto nadějí a touto modlitbou přistupujeme k eucharistické oběti. V této naději a v této modlitbě znovu odevzdáváme své životy Bohu. Amen.

Pozn. red. Další informace o aktivitách amerických církví po včerejších atentátech přineseme během dneška.