My, vedoucí američtí náboženští činitelé, sdílíme s našimi spoluobčany zlomená srdce. Nejhorší teroristický útok v dějinách, jímž byl napaden New York, Washington a Pennsylvánie pociťuje každé společenství Američanů. Každý život ztracený během nich měl jedinečnou a posvátnou hodnotu v Božích očích a spojení, které s těmito životy Američané cítí je zakořeněno velmi hluboko. Tváří v tvář tak kruté tragedii je čas hledat u Boha a u sebe navzájem sílu, již potřebujeme a odpověď, kterou dáme. Musíme kopat hluboko ke kořenům naší víry, abychom našli posilu, útěchu a moudrost.

V první řadě musíme najít slovo útěchu pro nevýslovnou bolest a utrpení našich lidí. Naše sbory nabídnou své praktické a pastorační síly a možnosti, aby obvázaly rány národa. Budeme bezpečnými místy pro pláč a jistými místy, kde bude moci započít obnova našich rozbitých životů a společenství.Naše bohoslužebná místa se mají stát veřejnými prostorami pro společnou modlitbu, diskusi společenství, a nakonec i pro uzdravení a odpuštění.

Za druhé nabízíme slovo střídmé zdrženlivosti našemu národu rozvažujícímu o své odpovědi. Sdílíme hluboký hněv vůči těm, kdo s takovou bezcitností a v takovém rozsahu zničili nevinné životy, bez ohledu na to jakých křivd a nespravedlností se dovolávají. Ve jménu Božím i my požadujeme, aby ti, kdo jsou zodpovědni za naprostá zla byli nalezeni a pohnáni před spravedlnost. Viníci nesmí uniknout odpovědnosti. Nesmíme ovšem z hněvu a pomstychtivosti v odplatě udeřit způsoby, které by přinesly ještě větší ztráty nevinných životů. Modlíme se, aby president Bush a členové Kongresu, když budou rozhodovat o náležité reakci, hledali Boží moudrost.

Za třetí stojíme před hlubokou a vážnou otázkou, co tento útok na Ameriku udělá s námi jako s národem. Teroristé nám předložili drsný pohled na svět, který chtějí vytvořit a v němž je nápravou každé lidské křivdy použití nahodilého a zbabělého násilí msty, třeba i proti těm nejnevinnějším. Teroristé, jimž se podařilo zmařit tisíce našich životů, napadnout naše národní symboly, donutily naše politické vůdce utéci z vládních síní, přerušili naši práci vtiskli strach do srdcí našich dětí, se musí cítit jako vítězi.

Můžeme jim ovšem vítězství sebrat, když se odmítneme podřídit světu stvořenému k jejich obrazu. Terorismus nepřináší jen smrt a zkázu, ale k podpoře a prosazení svých cílů utiskuje emocemi. Nesmíme připustit, abychom působením tohoto teroru přestávali být lidem, jakým nás Bůh povolal být. Hlásíme se a potvrzujeme vizi společenství, tolerance, soucítění, spravedlnosti a posvátnosti lidského života, která leží v srdci všech náboženských tradic. Amerika musí být bezpečným místem pro všechny své občany v celé jejich rozmanitosti. Zvláště je důležité, aby byli mezi námi v bezpečí ti naši občané, kteří sdílí národní původ, etnickou příslušnost či náboženství s těmi, kdo nás napadl, ať už to byl kdokoliv.

Naše americká iluse nezranitelnosti byla rozbita. Od nynějška se budeme na svět dívat jinak, a tento útok na náš život jako národa se stane zkouškou našeho národního charakteru. Volme v této krisi správně--modleme se, jednejme a spojujme se proti hořkým plodům rozdělení, nenávisti a násilí. Znovu se rozhodněme pro globální pokoj, lidskou důstojnost a vykořennění nespravedlnosti, jež plodí hněv a pomstu.

Když se scházíme v domech modlitby započněme proces hledání uzdravení a milosti od Boha.

Prohlášení iniciované National Council of the Churches of Christ podepsalo k 15. září na dvě stovky osobností z různých amerických křesťanských církví i židovští a muslimští činitelé.