Pastor George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přisel jednoho velikonočního rána do kostela a nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klícku, kterou položil vedle kazatelnice. Někteří lidé v údivu nadzvedli obočí, když pastor promluvil. Vyprávěl, jak se včera procházel po městě a uviděl jít proti sobe chlapce, který nesl tuto klícku. Byli v ní tri malí divocí ptáci, třesoucí se chladem a strachem.

Zastavil ho a zeptal se: "Co to tam máš, synu?"

"Jen pár starých ptáku," odpověděl.

"Co s nimi chceš udělat?" zeptal se pastor.

"Vzít je domu a hrát si s nimi," odpověděl. "Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se porvali. Vsadím se, ze se skvěle pobavím."

"Ale dříve či později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš pak?"

"Ale, mám i několik koček," řekl klučina, "rádi si na nich pochutnají, dám ptáky jim."

Pastor se na chviličku odmlčel. "Kolik chceš za ty ptáky, synu?"

"Coo??!!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají - a vůbec nejsou pěkní!"

"Kolik?" znovu se zeptal pastor.

Chlapec si pastora přeměřil, jako by to byl blázen, a odpověděl:"10 dolaru!"

Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel jako blesk. Pastor zvedl klícku a odnesl ji na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel dvířka a klepáním na mříž klícky přesvědčil ptáčky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klícky na kazatelnici. Pak začal pastor vyprávět tento příběh:

Jednoho dne se bavil Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se chválil: "Nuže, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí.

Nastražil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, ze neodolají. Mám je všechny!"

"Co s nimi budeš dělat?" zeptal se Ježíš.

Satan odpověděl: "Chaa, budu se bavit! Budem je učit í ženit se a rozvádět, naučím je nenávidět se a škodit si navzájem, naučím je pít, kouřit, fetovat, lhát a proklínat. Ukážu jim, jak vynalézt pušky a bomby a jak se navzájem zabíjet. Už se těším, to bude zábava!"

"A co uděláš potom?" zeptal se Ježíš.

"Zabiju je!" hrdě se vypnul Satan.

"Kolik za ne chceš?" zeptal se Ježíš.

"Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich ani krapet dobra. Vezmeš-li si je, budou tě jen nenávidět. Naplivou na tebe, budou te proklínat a zabijí tě!

Určitě je nechceš!"

"Co za ne chceš?" zeptal se znovu.

Satan pohlédl na Ježíše a zašklebil se: "Kazdou Tvou slzu a všechnu Tvou krev!"

Ježíš odvětil: "Máš je!" a zaplatil.

Pastor zvedl klícku, otevřel dveře a odešel od kazatelnice.