Na úvod této kapitoly musím zopakovat, že v případě Radia Proglas jsem rezignoval na možnost plné komparace s údaji zjištěnými analýzou čtyř tištěných médií (viz kap. Vymezení analytického materiálu). Důvodem je neexistence archivních materiálů ze sledovaného období (červen až listopad 1999). Namísto podrobné analýzy zpracovávaných témat tzv. profánní agendy zde pouze zmíníme některé obecnější charakteristiky této “křesťanské” rozhlasové stanice.

V kapitole Rozhlas a televize - Radio Proglas jsme konstatovali, že Radio Proglas nabízí svým posluchačům co nejkompletnější servis. Ten zahrnuje zpravodajství, informace o počasí nebo dopravní situaci, zprávy ze sportu, pořady o kultuře, společenské rubriky, speciální vysílání pro děti, pro maminky nebo seniory a samozřejmě hudbu. Pouze menší část vysílacího času tvoří pořady duchovního charakteru nebo dokonce přímo modlitby.

tabulka 23: Podíl jednotlivých typů pořadů na vysílacím čase Radia Proglas (programové schéma zroku 1999)

typ pořadu

procento z vysílacího času

náboženské pořady

7,1%

kulturní pořady

12,3%

zprávy a publicistika

10,5%

pořady pro děti a mládež

3,9%

vzdělávací pořady

5,8%

vážná hudba

14,9%

populární hudba

41,2%

folklorní hudba

4,5%

Podle tabulky č. 23 náboženské pořady tvoří pouze 7 % vysílacího času. Jedná se však pouze o pořady ryze duchovního charakteru (přenosy bohoslužeb, modlitby apod.). Duchovní témata se však mohou vyskytovat i v rámci dalších typů pořadů. Například součástí pořadů pro děti a mládež jsou vědomostní soutěže na biblická témata nebo pro děti upravené životopisy svatých; nezanedbatelnou část vysílání vážné hudby tvoří hudba duchovní; i v rámci populární hudby vysílá Radio Proglas písně s duchovními texty.1

Tabulka tedy nevypovídá o přesném podílu duchovních témat na vysílání Radia Proglas; přesto je z ní zřejmé, že tzv. profánní agenda Radia Proglas je značně rozsáhlá. Podíváme-li se na programové schéma z roku 1999 podrobněji,2 uvědomíme si pestrost témat, která rádio svým posluchačům nabízí:

V pořadu Do života se především mladí lidé mají každý týden (úterý od 19.15 h) setkat se zajímavou osobností: cestovatelem, sportovcem, umělcem apod. Především starší generace má možnost prakticky denně poslouchat dechovou hudbu (ráno ve 4.45 h a dopoledne v 10.30h). Knihovnička Proglasu (v úterý v 9.15 h) nabízí každý týden recenzi na zajímavou knihu, přičemž výběr není nijak omezen duchovním obsahem recenzovaného díla. Pořad Vítejte, senioři! (čtvrtek v 9.45 h) je magazín s příspěvky nejrůznějšího charakteru, určenými nejstarším posluchačům (archivní hudba, informace o zdraví apod.). Vonička lidových písní (všední dny ve 13.15 h) zve posluchače k chvílím stráveným především s moravským folklórem. Rubrika Třikrát z Proglasu (všední dny v 15.10 h) představuje nová alba z oblasti popu, rocku, folku i jazzu opět nezávisle na tom, zda prezentované písně obsahují “duchovní poselství”. Těchto několik příkladů dokazuje, že Radio Proglas je stanicí, která si klade za cíl informovat, vzdělávat, bavit a ne pouze vytvářen duchovní společenství.


(1) Ve sledovaném období červen–listopad 1999 tvořily písně s duchovními tématy 19 % odvysílaných skladeb populární hudby.
(2) Programové schéma z roku 1999 je připojeno v Přílohách.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.