Pevný program dne, přednáškové hodiny a semináře - nikdo by netušil, že je toto možné o prázdninách. Ale přece se za tímto účelem sjeli mladí lidé do jedné Valašské vesničky zvané Vidče.

Již v pátek 27. 7. 2001 v 17:00 hod začal formační program prozkoušený již za totality a skončil po druhém turnusu 3. 8. 2001 v dopoledních hodinách. Během těchto 14 dní se vystřídaly na Vidči dvě skupinky mladých, kde první skupinka byla skupinka těch, kteří na této formační akci ještě nikdy nebyli a druhá skupinka byla vytvořená z lidí, kteří tam již byli po několikáté a spatřovali v těchto akcích veliký prospěch pro svůj život. Tři salesiáni - P. Josef Kopecký st., Ondřej Matula a Jaroslav Fogl již v květnu tohoto roku připravili program, který měl za cíl nejen růst duchovní, ale měl na zřeteli i vzdělání, zábavu, tvorbu a prožitek opravdového společenství. Program dne byl pro oba turnusy velice podobné, pouze se lišily ve skladbě přednášek a seminářů.

Dopolední program byl vždy stejný. Na programu byla vždy přednáška. V prvním turnusu to byly přednášky z morálky (přednášel P. Josef Kopecký SDB), etiky (přednášel P. Jindřich Šrajer SDB), biblické exegeze Starého a Nového zákona (přednášel P. Ondřej Matula SDB), o manželství a o salesiánské spiritualitě a preventivním výchovném systému sv. Jana Boska (přednášel Jaroslav Fogl SDB) Na tyto přednášky zpravidla navazovaly semináře, které měly dopolední téma v přednášce rozšířit o diskuzi, ale bohužel i účastníci Vidče uvedli do dotazníků jako negativní, že to, co se dopoledne v přednáškách předneslo, nebylo v odpoledních seminářích prodiskutováno.

Během této akce si mladí lidé mohli vyzkoušet připravit pro ostatní ranní nebo večerní modlitbu, prožít netradiční a každodenní mši sv., dozvědět se nové postřehy z farností jednotlivých lidí, něco o jejich životních příbězích z tzv. koleček, a zahrát si nové hry, které ještě nikdy nehráli. Největší úspěch měla hra Lipnické školy s názvem Severské hry, která byla v prvním turnusu hrána v dešti, ale s méně náročnější trasou a v druhém turnusu za pěkného počasí, ale o to náročnějším terénem. Hra měla za cíl spolupráci ve skupině a sebepoznání, což se vyzkouší díky tomu, že člověku musí nesmyslně soutěžit na lyžích přes nesmyslné překážky. Dopolední program vyplňovala v přestávce hra, ale pouze tehdy, pokud venku nepršelo.

Během této akce měli možnost mladí lidé prožít také svoji duchovní obnovu, a pouť k Panně Marii na Hostýn, což mělo nepochybně také svůj přínos.

Na druhém turnusu pro účastníky, kteří se již někdy tohoto setkání zůčastnili, se přednášelo opět z morálky (přednášel P. Josef Kopecký SDB), nechyběla přednáška o církvi (přednášel P. Ondřej Matula SDB), o manželství (přednášeli salesiánští spolupracovníci xxx), salesiánské spiritualitě a preventivním výchovném systému sv. Jana Boska (přednášel Jaroslav Fogl SDB), církevních dějin (přednášel P. Petr Košák SDB) a nechyběli ani odpolední semináře.

Na závěr každého turnusu, byl společný večer, který se odehrával buď v jídelně, nebo pokud bylo hezky u táboráku. Při tomto společném věčeru se četlo hodnocení každého, kdo se tohoto setkání zůčastnil. Samozřejmě, že tam nechyběla pozitiva, ale ani negativa, což vždy pomůže k tomu, aby to bylo příště o něco lepší. Ale každopádně, každý, který z této akce odjížděl mluvil o tom, že mnoho načerpal do každého všedního dne, mnohé věci si ujasnil, něco se třeba i naučil a zintenzvnil svůj vztah k Bohu.