Pan Graubner učinil během biskupské služby asi mnoho dobrých rozhodnutí a v mnoha směrech byl své diecézi obětavým služebníkem. Zároveň se dopustil dvou zásadních chyb.

První chybu udělal, když neřešil problém sexuálního zneužívání ministrantů v diecézi a tento problém zamlčel. Druhou chybu dělá, když nedrží slib, že odejde z biskupského úřadu v případě, že pochybení prokáže soud. Před dvěma týdny poslal zlínský soud faráře Mertu, který ministranty sexuálně zneužíval do vězení.

Pan Graubner je v nezáviděníhodné situaci a stojí před náročným úkolem dostát své cti.

Nezvládnutí obtížné biskupské služby je důvodem pro odchod. I po odchodu z biskupského úřadu může pan Graubner zůstat vaším služebníkem. Přál bych si, aby jste jej mezi sebe přijali. Podpořte prosím svého biskupa v čestném odstoupení i v jeho práci mimo biskupský úřad.

S pozdravem

Ladislav Hanuš