Na konci této eucharistické oběti jsme naplněni vděčností, protože Pán nepřestává ve svém lidu vzbuzovat zářivé svědky evangelia. Na dnešek připadá liturgická památka sv. Karla Boromejského.

Děkuji panu kardinálovi Bernardinu Gantinovi za láskyplná slova přání, která mi chtěl věnovat jménem všech přítomných na počátku této slavné mše svaté. Rád používám tuto příležitost, abych poděkoval všem, kteří mi poslali blahopřání k mým jmeninám a z celého srdce se odvděčuji modlitbou, kterou zvláště zaměřuji na ty, kteří nesou jméno velkého milánského biskupa.

Obracím se se srdečným pozdravem a poutníky italské řeči, kteří se v tak velkém počtu sešli, aby vzdali hold novým blahoslaveným, mezi nimiž jsou 4 Italové. Následujte, moji drazí „ vysoké měřítko“ křesťanského života, které ukazají všem svým úchvatným svědectvím.

Podobnou myšlenku Svatý Otec opakoval v portugalštině poutníkům, kteří přišli na blahořečení Bertolměje do Martires. – Španělsky pak pozdravol poutníky, kteří se zůčastnili beatifikace Matky Marie Pilar Izquierdo.
 
Nato  Kristův náměstek pokračoval slovensky:


Srdečně vítám a pozdravuji slovenské poutníky. Zvláště pak pozdravuji presidenta Slovenské repubiliky pana Rudolfa Schustera. Drazí bratři a sestry, dnešní blahořečení mučedníků biskupa Pavla Gojdiče a kněze redemptoristu Metoda Dominika Trčky je pro vás radostnou událostí. Povzbuzuji vás k následování jejich příkladu víry a lásky a zároveň vyprošuji jejich ochranu pro milovaný slovenský národ.

Našim poutníkům říkal česky:

Srdečně zdravím české poutníky, kteří se zúčastnili blahořečení Metoda Dominka Trčky, moravského rodáka z Frýdlantu nad Ostravicí. Svěřuji do duchovní péče tohoto nového blahoslavence vás zde přítomné, i celý drahý český národ, s přáním abyste následovali jeho hrdinského příkladu věrnosti evangeliu, služby církvi a oddanosti bratřím.

A zakončil opět italsky:

Vyjádřeme svou synovskou vděčnost nejsvětější P. Marii, kterou kontemplujeme ve středu nesmírného chóru svatých a blahoslavených. Pod jejím mateřským vedením totiž každý z nich vykonal pozemskou pouť a dospěl skrze mnohé zkoušky do  nebeské slávy...

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu.