Magazín ChristNet.eu má od minulého týdne nového grafika, Marka Moškoře. Jeho práci zatím můžete pozorovat především na výběru a vkládání fotografií, za které je zodpovědný. Časem jej čeká velmi náročná práce: nové grafické ztvárnění celého ChristNet.eu. V této souvislosti jsem jej požádal o rozhovor.
 
Marek Moškoř Robert Němec (RN): Marku, kdyby ses měl třemi větami charakterizovat, jak by to vypadalo?
 
Marek Moškoř: To je těžké. Možná dvěmi slovy: Introvertní exhibicionista.

RN: "Introvertní exibicionista" je pojem, který se mi libí. Co si pod ním představuješ?
 

Moškoř: No sebe. Co jiného? Myslím tím asi to, že se neženu bezhlavě do všeho, co mi přijde pod ruku. Musím si to promyslet, uvnitř se s tím ztotožnit. A pak většinou jedu na plný plyn, a to tak daleko, jak jen to jde. Prostě když něco dělám, snažím se to dělat naplno. Dělat něco napůl nebo zčásti mě nebaví. S chutí dotahuji věci do konce. I absurdního.

RN: Na svůj věk jsi relativně protřelý grafik. Jak jsi se vlastně dostal ke grafice?
 
Moškoř: Už od první třídy základní školy jsem navštěvoval Lidovou školu umění - obor kresba-malba. Byl jsem vždycky více pro tužku než pro štětec, měl jsem raději linoryt než hlínu. Černá a bílá, výtvarná zkratka a zjednodušení - to vše jasněji určovalo mé zaměření spíše ke grafickému designu.

Když pak rodiče koupili do domácnosti první počítač, byl to stařičký Apple Macintosh, to už, myslím, hovoří samo za sebe. A tak jsem zanedlouho začal kromě kreslení ještě s přáteli dělat časopis. Někdy v roce 1997 jsem se seznámil s internetem a když jsem pochopil možnosti, které mi nabízí, "zpachtil" jsem svou první webovou stránku.

RN: Baví tě více grafika pro tisk nebo pro internet?
 
Moškoř: Internet je multimediální: je tu obraz, zvuk a jistá interakce s uživateli. Internet mi vyhovuje svou tvůrčí svobodou a okamžitou realizací. Na druhé straně webovou stránkou neodeženete na louce dotěrný hmyz.

Internet je také médium okamžiku. Co vidíte na stránkách dnes, bude zítra úplně jiné. Dobrý plakát si vyvěsíte doma na stěnu a vydrží vám tam několik let.

Co mě tedy více baví? U internetu ten tvůrčí proces, u tištěných médií jako jsou časopisy, plakáty atd. je pro mě největší satisfakcí zase ten konečný výsledek, který pak držím v ruce.

RN: Máš za sebou celou řádku úspěšných projektů. Na kterou práci nejraději vzpomínáš a proč?
 
Moškoř: Určitě na časopis KAM. Byl to tištěný časopis určený mladým křesťanům, který byl ale k dostání byl pouze na Slezsku. Kromě šéfredaktorské práce a kontaktu s lidmi jsem dělal i design. Obsahově jsme se snažili být dobrou a kvalitní alternativou ostatním sekulárním časopisům na našem trhu. Je škoda, že před rokem jsme museli dočasně ukončit jeho výrobu.

RN: Na internetu jsi známý svým projektem MusicmiX . Jak tě napadlo provozovat site zaměřený na křesťanskou muziku?
 
Moškoř: Sedl jsem jednou  k počítači a začal hledat nějaké informace o koncertech křesťanských interpretů u nás. Nenašel jsem tehdy nic. Kapely většinou webové stránky ještě neměly a informace od hudebních vydavatelství byly kusé.

A tak jsem si řekl, že když se to od nikoho nedozvím, udělám si to sám. Zpočátku to byl takový zdroj pro mé přátele, který se postupně rozrostl z 3  až 4 přístupů denně na dnešní zhruba třicítku. Mou prioritou je nabídnout co možná nejaktuálnější informace o hudebním dění u nás (koncerty, co se kde natáčí, rozhovory, festivaly…) i v zahraničí. A komu to nebude stačit, je na našich stránkách kvantum odkazů na stránky jiné, na křesťanská hudební rádia, videoklipy a MP3jky.

RN: A jak hodnotíš MusicmiX "po letech"?
 
Moškoř: Kupodivu MusicmiX přežil poměrně bez úhony dva roky své existence a vypadá to, že ještě nějakou dobu fungovat bude. Už to taky nedělám sám, ale mám poměrně aktivní přispěvatele, takže se zatím nedostavilo obávané "burn out" - vyhoření.

To je mimochodem nejčastějším důvodem konce mnoha "nadšeneckých" webů, že se jejich autoři po čase vyčerpají a už nemají inspiraci ani sílu pokračovat. Zatím se to nestalo a jsem rád, že mi ještě zůstaly nějaké nápady v zásobě. Kromě toho se chystáme přejít na vlastní doménu, což bude dalším krokem vpřed.

RN: Kromě grafiky vedeš ještě vlastní hudební skupinu Marek Shows His Boys. Jakému hudebnímu žánru se věnujete a kde vás lze vidět?
 
Moškoř: Asi bych to nazval funny bigbít. Nechceme se ale nějak stylově omezovat, proto s chutí použijeme i jiné hudební prvky jako lidovou hudbu, rock´a´roll, rapcore či blues. Snažíme se hlavně dělat hudbu, která nás baví. Největší specifikum naší kapely jsou ale texty, protože kromě češtiny a angličtiny zpíváme také jedním slezským nářečím, které je asi nejblíže polštině - u nás na Slezsku tomu říkáme "po našymu". Problém v komunikaci s publikem nám to ale zatím moc nedělalo.

Možná také některé zaskočí, že naším mottem je "Pro slávu a pro peníze". My ale nehrajeme pro svou slávu. Chceme tím říci, že i hudba produkovaná křesťany může být zábavná. Posluchač, který zavítá na náš koncert, proto neuslyší klasickou křesťanskou hantýrku, ale může se také spolu s námi pobavit. V nejbližší době budeme hrát možná koncem prosince v Českém Těšíně, ale nic není jisté. Jinak ještě chystáme velké turné po Nebi, vše ale závisí na tom, kdy se tam sejdeme.

RN: Děkuji za rozhovor.

Marek Moškoř nám neprozradil svůj ročník, nicméně se přiznal, že se narodil 6. září. V současné době studuje historii a žurnalistiku na Masarykově Univerzitě v Brně.

Některé projekty Marka Moškoře:

MusicmiX (musicmix.krestan.cz, (musicmix.cz)
Abnoba (mujweb.cz/www/abnoba)
RobertNemec.com (robertnemec.com) - konzultace a úprava HTML kódu
Ozvučovací technika Rostislav Rychlík (ozvuceni.katolik.cz)
KAM on-line (kamonline.hyperlink.cz)
Sjezd Alternativní Mládeže (krestan.cz/sam)