Nejmladší česká katolická teologická fakulta v Českých Budějovic je po mnoha stránkách vyjímečná. Tři čtvrtiny studujících tvoří ženy, studijní programy má zaměřené především na vzdělávání laiků a značnou část studentů členové jiné než-li Katolické církve.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU) byla zřízena Akademickým senátem JU 8. listopadu 1991.

"V rámci Jihočeské univerzity má teologická fakulta nejstarší tradici. Navazuje na kulturní tradici teologického studia v Českých Budějovicích zřízeného spolu s Kněžským domem dvorním dekretem císaře Leopolda II. ze dne 26. října 1790. Povolení dotace z Náboženské matice dvorním dekretem císaře Františka I. ze dne 7. dubna 1803 konečně umožnilo, aby biskup hrabě Schaaffgotsche mohl uskutečnit své dávné přání; dne 7. listopadu 1804 uvedl první studenty do semináře a byla zahájena výuka v teologickém ústavu. Činnost ústavu trvala nepřetržitě až do roku 1950, kdy byla totalitním režimem násilně přerušena," řekla Magazínu ChristNet.eu proděkanka TF pro studijní záležitosti Ing. Hana Homulková.

Mezi nejslavnější studenty patří Jan Nepomuk Neumann, který zde studoval v letech 1832 – 1833, pozdější biskup ve Filadelfii, který byl kanonizovaný v roce 1977.

TF JU se před 10 lety jako první katolická teologická fakulta v ČR zaměřila strukturou svých studijních programů především na vzdělávání laiků, tj. lidí, kteří najdou uplatnění v různých strukturách společnosti.

Rovněž zastoupení žen na TF JU je větší než bývá obvyklé na teologických fakultách (kolem 70 % studujících jsou ženy).

Teologická fakulta v Českých Budějovicích je ekumenicky otevřenou fakultou tzn., že se snaží naplňovat odkaz 2. vatikánského koncilu jako výměna teologických, pedagogických a pastoračně praktických zkušeností s jinými křesťanskými církvemi. I když TF JU nabízí studium teologie z katolického hlediska, mezi studenty je řada těch, kteří jsou jiného než katolického vyznání, popř. se neidentifikují s žádnou církví.

"V prezenční a kombinované formě studia nabízí bakalářské a magisterské studijní obory Pastoračně sociální asistent, Pedagog volného času, Učitelství náboženství a etiky, Teologie a na Teologii navazující doktorské studium v oboru Systematické teologie," říká Homulková na otázku nabídky studijních programů.

Od roku 1994, kdy opustili fakultu první absolventi, dosáhl počet absolventů 337. Jejich uplatnění je ve společnosti rok od roku lepší. A tak se není čemu divit, že i zájemců o studiu a na jihu Čech přibývá.