Přinášíme vám výběr zpráv, které se týkají P. Vojtěcha Protivínského, a které nebyly dosud publikovány. Nejedná se zprávy zásadního charakteru, dokreslují však pozadí celé kauzy.

Tisková mluvčí Brněnského biskupství Martina Jandlová sdělila, že P. Vojtěch Protivínský má podporu svého biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

P. Protivínský nám řekl, že od pátku 16. listopadu mu desítky lidí vyjadřují svoji plnou podporu. Řada z nich se na policii obrátila s prohlášením, že se s obsahem jeho letáků plně ztotožňují a tudíž žádají, aby byli stejně jako jejich autor obvinění ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení.

Spolupracovník situ Katolik.cz Zdeněk Drštka na Policii ČR v Brně písemnou formou prohlásil, že se ztotožňuje s obsahem letáku „Zastavte nástup komunismu“ a požádal, aby byl stejně jako P. Protivínský obviněn ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení.

P. Protivínský nám řekl starý obměněný vtip: „Ústav pro jazyk český vydal s platností od 17. 11. 2001 tuto úpravu pravidel pravopisu jazyka českého: Vyjmenovaná slova po „Z“ jsou: Drzý jazyk – brzy Ruzyně!“

Vojtěch Protivínský odmítl, aby mu lidé posílali peníze: „Všechny prosím, aby mi NEPOSÍLALI žádné PENÍZE. Mnou spravované farnosti sice patří k těm chudým, ale peněžní dary by v tuto chvíli byly zcela kontraproduktivní. Chtěl bych však připomenout, že je možné podpořit některé projekty na pomoc křesťanům v nouzi. Více informací např. na www.csi-cr.cz.“

P. Protivínský v jednu chvíli také sháněl 500 Kčs. Rozeslal proto následující e-mail: „Koupím 500,- Kčs v jakémkoli kurzu ke Kč. Zn.: Spěchá. Upozorňuji, že nejde o žert - dnes ráno jsem dostal "předvolání obviněného" k výslechu (obvinění stále ještě ne!!! Mám jen xerokopii!). Vyšetřovatel kpt. Bc. Klimus mě v tomto předvolání upozorňuje, že pokud se nedostavím, je "možnost uložit Vám pořádkovou pokutu do Kčs 500,-" Prosím, pomozte mi. Prohledal jsem celou faru a zatím jsem dal dohromady jen 1,50 Kčs!“

P. Protivínský také vydal následující prohlášení:

Poděkování za podporu svobody slova

Vás, kteří mi v těchto dnech vyjadřujete svoji podporu, je opravdu mnoho. Děkuji za to a Vašeho postoje si vážím.

V rubrice „dotazy“ (na Katolik.cz – pozn. red.) jsem zaznamenal slova, jimiž nejsem nadšen. Jeden z pisatelů doslova uvádí: „Konečně máme kněze, na které můžeme být hrdí!“

Církev v naší zemi se může chlubit doslova zástupy kněží, kteří za právo a svobodu bojovali už v době komunistické totalitní vlády. Mnozí za to zaplatili vysokou cenu, řada z nich dokonce životem.

Je opravdu velmi mnoho těch, kteří dodnes lidem připomínají zločiny komunismu a před jejich návratem k moci varují. To jim, a ne mě, patří náš dík a obdiv. Rozdíl mezi mnou a jimi je v tom, že jim sdělovací prostředky nevěnovaly takovou pozornost jako mě. Na mém obvinění totiž není datum 15.11.1981, ale 15.11.2001.

Nadšený nejsem ani z následujících, byť jistě rovněž upřímně míněných slov: „P. Protivínský je vzorem pro všechny katolíky k větší odvaze čelit zlu a vyjadřovat v tomto smyslu pevný postoj.“

I tady si jako vzor umím představit dlouhé zástupy těch, kteří odporovali a odporují zlu s mnohem větší odvahou. Naším největším vzorem je pak neohrožený postoj Pána Ježíše Krista, který varuje zejména před zlými a sobeckými úmysly v našich srdcích. To je největší nebezpečí pro celý svět.

Váš P. Vojtěch Protivínský