Svatý stolec vydal včera prohlášení v kterém odsoudil naklonování lidského embrya v USA. Reagoval tak na informaci vědců společnosti Advanced Cell Technology Inc. z Worcesteru ve státě Massachusetts, podle které se jim podařilo naklonovat zárodek lidského embrya. Vatikán v prohlášení upozorňuje na etické otázky spojené s tímto experimentem. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že „posouzení této věci ukazuje na morální závažnost tohoto projektu a dovolává se jednomyslného odsouzení."

Zpráva vědců společnosti Advanced Cell Technology Inc. vyvolala ve světě velké množství reakcí. Stálý pozorvatel Svatého Stole u OSN, arcibiskup Renato Martino, jakoby v očekávání tohoto sdělení, již před pěti dny označil klonování lidských bytostí za „zhoubný akt", který je navíc poznamenán nesčetnými ekonomickými zájmy.

Mons. Mauro Cozzoli, docent morální teologie na Lateránské universitě v Římě k tomu dodal: „Jde o svévolný a protiprávní akt. Z morálního hlediska je zcela zavrženíhodný, protože uráží pravdivost aktu lidského plození. Pro zplození člověka je nezbytné spojení dvou lidských buněk, které je pak záštitou jedinečnosti, identity, důstojnosti a zdraví lidské bytosti. To, že má klonování sloužit k terapeutickým účelům k jeho odsouzení ještě více přispívá: žádná lidská bytost přeci nemůže být stvořena jen proto, aby byla v zápětí obětována pro jiného člověka."

Také Jan Pavel II. tyto experimenty kritizoval před třemi dny v listu, který zaslal do Francie: „Žádná z lidských autorit, ani věda, ani medicína či lékařství, ani eugenetika či společenské, ekonomické nebo morální stanovy, nemohou předložit legitimní ospravedlnění přímého, úmyslného a svévolného disponování s nevinným lidským životem. Není přeci možné, aby se na lidský život pohlíželo jako na prostředek, který bude zničen pro dosažení určitého, byť ne zcela neoprávněného cíle."

V sobotu, tedy den předtím, než američtí vědci zveřejnili výsledky svých experimentů, odsoudil kardinál Carlo Maria Martini všechny techniky, které využívají lidské embrya. V souvislosti s tím také varoval před zjednodušenými představami o využití kmenových embryonálních buněk.

„Jedná se o porážku lidskosti" řekl v rozhovoru pro včerejší vydání italského deníku Il giorno kardinál Ersilio Tonini, který jakožto odborník v této oblasti není, podle svých slov, oznámením amerických vědců z Massachusetts překvapen. Za touto činností vidí především komerční zájmy. Také on zdůrazňuje, že ani terapeutické využití v ničem nemění odsuzující postoj Katolické církve ke klonování lidských embryí. Nikdo nemůže stvořit člověka jenom proto, aby ho v zápětí obětoval pro léčbu jiných lidí, uvádí kardinál Tonini.

„Tváří v tvář této pošetilosti a bláznovství má církev za úkol především apelovat na lidské svědomí," říká kardinál. „Vědci se často hájí tím, že o embryo se jedná až 14. den od početí. Do té doby jde podle nich o pouhé pre-embryo. Toto tvrzení považují za jisté ospravedlnění své činnosti. Je to však tvrzení nanejvýš absurdní. V okamžiku spojení mužské a ženské buňky vznikne přeci buňka zárodečná, v jejímž vnitřku jsou již všechny chromozomy. Jsou v ní přítomny všechny geny jak z matčiny tak z otcovy strany. Je to tedy skutečná lidská bytost," zdůrazňuje kardinál. „Kdyby šlo o reprodukci jednotlivých buněk, tak by to nebyl žádný problém. Buňka je část člověka, která se může rozmnožovat, sama o sobě není lidskou bytostí. Nyní se však zdá, že v amerických laboratořích bylo opravdu naklonováno lidské embryo," uzavírá kardinál Tonini.

Celou skutečnost nezjednodušuje ani tvrzení vědců, podle kterého byl vývoj prvního naklonovaného lidského embrya předčasně zablokován ve stádiu pouhých šesti buněk a tím bylo zastaveno stvoření lidské bytosti. O etické hodnocení výsledku experimentu, v kterém bylo poprvé v historii vytvořeno lidské embryo, se s Vatikánským rozhlasem podělil arcibiskup Tarcisio Bertone, sekretář Kongregace pro nauku víry: „Hodnocení je absolutně negativní, protože všechny zpravodajské agentury mluví o prvním skutečném naklonování lidské bytosti. Samozřejmě že terapeutické možnosti, které klonování nabízí, jsou chvályhodné a záslužné, prostředek k jejich dosažení, tedy produkce lidských embryí pouze pro jejich následné usmrcení, je však zcela nelegitimní." Podle arcibiskupa je především zapotřebí, aby se mezinárodní vědecká komunita rozhodla pro alternativní způsob řešení. „Měla by najít alternativu k produkci a následné destrukci, tedy k svévolné manipulaci s lidkými embryi."

Sekretář Kongregace pro nauku víry dále připomíná dokument Papežské akademie Pro život o lidských kmenových buňkách, který byl publikován v tomto roce: „Jde o to, aby vědci produkovali kmenové buňky, které by byly stejné s kmenovými buňkami pacienta, za použití buněk kmenových, nikoliv embryonálních. Tak by se totiž vyhnuly nejen výtváření či klonování buněk, ale také ničení lidských bytostí. Tomuto způsobu se již nyní někteří vědci věnují. Byly dokonce představeny i některé vědecky užitečné a prospěšné výsledky a perspektivy. Mysleme pak také na možnost odebírání buněk z pupeční šňůry. V této chvíli by se jednalo o opravdovou vědeckou vymoženost, která by se dočkala pozitivního hodnocení z hlediska etiky. Po člověku se žádá nové rozhodnutí. Je na něm, zda z technologie udělá nástroj osvobození nebo se sám stane jejím otrokem a původcem nových forem násilí člověka na člověku. Zde je také rozdíl mezi koncepcí života jako daru lásky a mezi vizí člověka jako pouhého průmysového produktu," uzavírá arcibiskup Tarcisio Bertone.