P. Jiří Kopejsko, velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou, je zdá se svými „obchody“ proslulý. Vlastnil např. stánek s občerstvením na silnici u Karlových Varů, kde jsou převážně jen prostitutky a policisté. Jindy zase půjčil 672 000 Kč z vlastní kapsy a bez úroků.

Nejznámější „obchod“ P. Kopejska je jeho zaručení se za úvěr podnikateli Třesohlavému. Jako ručitelé se mu před deseti lety zaručili obec Josefov a Římsko-katolická farnost ve Chlumu Svaté Máří na Sokolovsku.

Třesohlavý však úvěr nesplatil, nesplacenou hospodu výhodně prodal, majetek přepsal na manželku a nyní z něj nelze nic vymoci. Firma City Invest z Londýna, která pohledávku odkoupila, tak nyní vymáhá dluh 4,9 milionů na obci a farnosti. Obec má však tak malý rozpočet, že není schopná zaplatit ani úroky. Natož pak dluh. O tomto případu jsme již informovali a připravujeme další článek s unikátními informacemi.

Magazínu ChristNet.eu se také dostal k dokumentům, podle kterých P. Jiří Kopejsko vlastnil stánek s občerstvením na silnici mezi Karlovými Vary a Sokolovem v obci Hory. Místo je proslaveno zejména postávajícími prostitutkami a policisty, kteří zde měří rychlost.

Smlouva o pronájmu stánku s občerstvením P. Kopejska

Smlouva o pronájmu. Kliknutím na obrázek získáte větší velikost.

Stánek nejprve 30. května 1994 pronajal a 1. ledna 1995 odprodal Ondřeji Konečnému ze Sokolova. Pronájem a následný prodej souviseli s prodejem pozemku na Horách, kdy byl jedním z účastníků transakce opět podnikatel Třesohlavý.

Kupní smlouva - strana první Kupní smlouva - strana druhá

Kupní smlouva. Kliknutím na obrázek získáte větší velikost.

Dobře informovaný zdroj, který si nepřál být jmenován, Magazínu ChristNet.eu potvrdil, že se Kopejsko a Třesohlavý dobře znali.

Tím však obchody P. Kopejska, které prováděl na své jméno, nekončily.

Níže uvádíme dvě smlouvy, které se nám podařilo získat. Byly obě uzavřeny v jeden den 6. dubna 1994. P. Kopejsko podle nich půjčuje Soně Plavjanikové 425 000 Kč a 247 000 Kč, celkem tedy 672 000 Kč.

První smlouva o půjčce Druhá smlouva o půjčce

Smlouvy o půjčce. Kliknutím na obrázek získáte větší velikost.

Řeholník by přitom podle slibu chudoby neměl mít žádný osobní majetek. To však na smlouvách nepřekvapí jako to hlavní.

Půjčka byla hlavně uzavřena bezúročně. Navíc je otázka, proč se uzavíraly v jeden den dvě smlouvy.

Smlouvy také trpí výrazným právním nedostatkem: není zjednána penalizace z prodlení. Není tedy řečeno, co se stane (jaká oprávnění má věřitel vůči dlužníkovi), pokud dlužník nesplatí svoji částku v dohodnutém termínu.

Podle zdroje Magazínu ChristNet.eu měl P. Kopejsko také půjčit panu Jakeši ze Sokolova 700 000 Kč. Tuto informaci se nám ale nepodařilo potvrdit z dalšího nezávislého zdroje.

P. Jiří Kopejsko se s námi včera odmítl bavit. Jako velmistr spravuje majetek řádu v hodnotě odhadem několika miliard korun. Řád totiž vlastní mnoho významných nemovitostí u nás i v zahraničí.

Další informace: Od velmistra křížovníků se dluh vymáhá špatně