1) Vidíme realitu mladých lidí, prožíváme s nimi jejich život a známe jejich kritiku i touhu po změně života. A současně známe reálnou skutečnost v řadě míst naší církve. Vidíme veliký konflikt mezi těmito očekáváními a touhou – a realitou. Prožíváme tedy tento hluboký rozpor v sobě. Abychom ho unesli, potřebujeme hlubokou víru, trpělivost a schopnost mravenčí práce.

2) Současný papež přináší strhující poselství, které je třeba „vytěžit“.

3) Naše bohatství při doprovázení mladých lidí je duchovní rozměr. Je třeba žít v těsném a neustálém kontaktu s Božím Slovem, jak jej nalézáme v Bibli. Je třeba znát a radovat s z obsahu naší víry, který pro nás inspirativně formuluje Katechismus. Liturgie musí být krásným radostným slavením. Ústředním poselstvím našeho hlásání je samotná osoba Ježíše Krista. Základem veškerého našeho působení v doprovázení je náš osobní vztah k Němu a náš život víry.

4) Cesta s mládeží a k mládeži – to znamená být s mladými lidmi, naslouchat jim, vzbuzovat zájem a vytvořit pro ně „oázu domova“

5) Velkou výzvou pro nás je hledat účinné cesty k těm, které dosud naše poselství minulo.

6) Jsme na cestě ke společnému rozhovoru, ke spolupráci. Máme touhu si porozumět, přesto, že vidíme velkou rozdílnost. Učíme se spolu hovořit, skutečně si naslouchat, respektovat svá obdarování. K tomu je nutné posílit opravdovou lásku mezi námi.

7) V přípravě příští konference, která se bude konat 29.-30. listopadu 2002, je třeba se pokusit ještě zlepšit soulad očekávání účastníků s tím, co konference může nabídnout. To souvisí i s lepší předchozí přípravou všech účastníků konference.

8) Účastníci považují za naléhavý úkol pastorace mládeže zabývat se systematicky tématem povolání na všech úrovních života církve.

9) Účastníci pokládají za potřebné, aby na teologických fakultách byla pastoraci mládeže věnována výrazná pozornost – zejména ve studijním programu laiků.

10) Účastníci velmi oceňují přítomnost biskupa Jiřího Paďoura na jednání konference a jsou mu vděčni za bratrské naslouchání a podporu.

11) Všem, kteří se v církvi zabývají dětmi a mladými lidmi, nabízí biskup Jiří Paďour (při ČBK zodpovědný za oblast pastorace mládeže) spolupráci. Také je vyzývá k tomu, aby ke spolupráci přizvali kněze i aby spolupracovali s dalšími lidmi i institucemi, které se výchovou dětí a mladých lidí zabývají.

12) Novou šancí jsou nové internetové stránky www.signály.cz. Prostor pro konkrétní spolupráci na republikové úrovni je 2. celostátní fórum mládeže 18. - 23. dubna 2002 ve Žďáru nad Sázavou a 3. celostátní setkání mládeže od 13. do 18. srpna 2002 tamtéž.