Předminulý týden jsme upozornili na e-mail, kterým se kdosi snaží evangelizovat na internetu. Protože se jednalo o spam, oznámili jsme tuto aktivitu společnosti Critical Path, ze které byl e-mail odeslán. Ta dané osobě za to znemožnila přístup na internet.

Osoba poslala předminulý týden e-mail na dosud nezjištěný počet e-mailových adres. Paradoxem bylo, že se snažila obrátit na víru např. Tomáše Halíka nebo mne. Protože se jednalo o nevyžádaný e-mail rozeslaný navíc na mnoho adres najednou, mohl jsem jej klidně považovat za spam. Ten jsem proto oznámil společnosti, ze které byl odeslán.

„Děkuji vám za vaši zprávu týkající se níže uvedeného spamu. Počítač, který způsoboval problémy, jsme odpojili od internetu. Jedince jsme pak zařadili do vyšetřování za nedodržení naší politiky nerozesílání spamu,“ napsal Magazínu ChristNet.eu administrátor společnosti Critical Path. Jak dodal, máme mu kdykoli jakýkoli spam, který by odeslal jejich zaměstnanec nebo zákazník(!), nahlásit. Okamžitě bude zjednána náprava.

Náboženských spamů jsem zažil na českém internetu již několik. Nikdy se mi ale nestalo, že by poskytovatel internetu takovéhoto hříšníka okamžitě a bez milosti odpojil od internetu.

(Kriticky musím říct, že ve svých počátcích byl spamem propagován i ChristNet.eu. Bohužel jsem se to dozvěděl až zpětně a uvedenou aktivitu jsem zatrhl.)

Možná se divíte, jak jsem věděl, z jakého počítače byl e-mail odeslán. Každý e-mail má svoji tzv. hlavičku, která obsahuje důležitá data. Pokud používáte Outlook Express, dostanete se k hlavičce přes volbu (u daného otevřeného e-mailu) Soubor – Vlastnosti – Podrobnosti.

V hlavičce objevíte, odkud byl e-mail odeslán a přes jaké servery putoval. To je umožněno díky systému tzv. IP adres. Každý počítač v internetu má svoji IP adresu, aby data věděly, že mají dorazit zrovna k vám a ne k někomu jinému.

IP adresa je ve skutečnosti číselná, ale lidé (a jejich počítače :-)) si je překládají do slovní podoby, aby si je pamatovali.

První received v hlaviččce od zdola značí odesilatele, další pak servery, přes které e-mail šel (a pro paranoiky: kdo všechno si jej mohl číst).

Rozeberme si jako příklad hlavičku e-mailu (respektive její část), který jsem obdržel z Vatikánského rozhlasu:

X-F: Thu Nov 22 12:17:32 2001
Received: from SMTP32-FWD by christnet.eu
(SMTP32) id A0000040C; Thu, 22 Nov 2001 12:17:31 +0100
Received: from michael.vatican.va [212.77.0.2] by bobik.ignum.cz
(SMTPD32-6.06) id AECA10BD012A; Thu, 22 Nov 2001 12:17:30 +0100
Received: by michael.vatican.va; (8.8.8/1.3/10May95) id MAA32688; Thu, 22 Nov 2001 12:17:28 +0100 (MET)
Received: by michael.vatican.va; (8.8.8/1.3/10May95) id MAA04255; Thu, 22 Nov 2001 12:17:28 +0100 (MET)
Received: from ceco0959 ([10.5.1.11]) by mail.vatican.va
(Netscape Messaging Server 3.6) with SMTP id AAA54D0
for ; Thu, 22 Nov 2001 12:17:27 +0100

E-mail by odeslán z počítače označeného jako ceco0959 na server pojmenovaný jako mail.vatican.va ve 12:17:27. Z tohoto počítače pak odešel na počítač michael. vatican.va, odkud byl o sekundu později poslán na server bobik.ignum.cz, aby pět sekund po té, co byl odeslán, došel ke mně na virtuální server christnet.eu.

Toto je samozřejmě jednoduchý příklad, občas to bývá složitější.