Negativní emoce vůči katolické církvi způsobil článek deníku Právo v sobotu 5. 1. 2002 s názvem Církev neprávem převedla majetek německým rytířům , který napsala redaktorka Jitka Götzová. V textu napadené Biskupství ostravsko-opavské protestuje proti zkreslujícím a navíc nepravdivým informacím. Magazín ChristNet.eu o tom informoval mluvčí biskupství Pavel Siuda.

O článku jsme informovali .

"Katolická církev se odhodlala vzít právo" do svých rukou a proti vůli státu převedla v prosinci majetek z fary v Andělské Hoře na Bruntálsku do vlastnictví české provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Ten je znám jako řád německých rytířů," píše Právo na titulní straně sobotního vydání s tím, že se převod týkal 21 předmětů. Mezi mimi skříně, židle, komody, postele či klekátka. Článek cituje nespokojené reakce úředníků Ministerstva kultury, kteří se domnívali, že fara majetek pouze spravuje a není jasné kdo je oprávněným vlastníkem.

Ministr kultury Pavel Dostál dokonce uvedl : "Pokud se potvrdí, že jde o konfiskovaný majetek podle Benešových dekretů, podám trestní oznámení na biskupa Františka Lobkowicze."

Redaktorka Götzová, která na textu pracovala požádala podle Siudy o reakci biskupství těsně před uzávěrkou v pátek 4. 1. v čase 16:38 telefonátem na jeho mobilní telefon. Souhlasila s tím, že vyjádření bude vyhotoveno v pondělí 7. 1. Článek však vyšel již v sobotu bez toho, aniž by se mohla církev objektivně hájit.

"Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman na dotaz Práva nechtěl záležitost komentovat, neboť se podle něj netýká ČBK jako "takové", a odkázal na mluvčího Ostravsko-opavského biskupství. "Slyším to od vás poprvé. Nevím, co všechno se děje na biskupství," řekl mluvčí Pavel Siuda s tím, že to musí nejdříve zjistit," napsalo v sobotu Právo.

Biskup František Václav Lobkowicz je jednáním redakce deníku Právo znepokojen. "Jakým právem Právo píše, že jsme něco udělali neprávem?" ptá se biskup s tím, že církev jednala v souladu s právními předpisy České republiky. "Předané předměty byly ve vlastnictví farnosti Andělská Hora, která je ve vlastnictví Římskokatolické církve a byly tedy církevním majetkem. Nábytek užívá farnost od doby, kdy se fara dostala do vlastnictví církve v roce 1940. O žádné z těchto věcí se nevede soudní řízení. Stát nikdy vlastníkem těchto věcí nebyl," uvedl právník biskupství Roman Krakovka.

Podle faráře Romana Dlouhého, který převod realizoval se jednalo o nadbytečný mobiliář fary, který zde nebyl užíván a navíc v nevyhovujících prostorách chátral. "V mnoha případech byly části nábytku poškozeny a jednotlivé kusy neúplné," řekl P. Roman Dlouhý, který dodal, že některé z věcí byly napadeny dřevokaznou houbou a řád je na své náklady očistí a zrestauruje.

Deník Právo navíc uvedl, že majetek fary byl navržen na prohlášení za kulturní památku. Toto tvrzení se nezakládá podle mluvčího Ostravsko-opavského biskupství Siudy na pravdě, neboť úmysl prohlásit některé z předmětů kulturní památkou bylo ručně připsáno na již  schválený předávací protokol. Navíc při předávání nábytku do rukou zmocněnce řádu byly pracovnice památkových úřadů z Bruntálu a Ostravy přítomny a věci si zdokumentovaly i nafotografovaly.

V článku z 9. 1. 2002 deník Právo v kauze pokračuje v textu s názvem Dostál je překvapen, že katolíci přijali majetek od nacistů. V textu ministr kultury Pavel Dostál, který ještě v sobotu 5. 1. uvažoval nad podáním trestního oznámení na biskupa Lobkowicze, přiznává, že majetek se stal v roce 1940 majetkem katolické církve.

Biskupství ostravsko-opavské tedy podle Siudy neporušilo žádný zákon a bylo tedy neprávem v Právu napadeno. Pro osvětlení kauzy Siuda připomeníná historické události staré šedesát let o nichž nemělo tušení Právo a zdá se, že ani pan ministr. Majetek řádu byl obecně konfiskován v roce 1939. Řád německých rytířů byl nacisty považován za nepřítele Říše. Nacisté k tomu měli řadu důvodů.

Řád ve 30. letech 20. století poskytl bezúplatnou půjčku Československému státu na opevňovací systém bunkrů kolem Opavy a navíc dal k dispozici dvě hájenky u Andělské Hory a Světlé Hory pro pohraniční stráž Armády ČSR. Samotný velmistr řádu tvrdě vystupoval proti Henleinovi a nacismu vůbec.  Za tento svůj postoj byl během války internován na hájence v Podlesí na Bruntálsku.

Po roce 1939 se konfiskovaný církevní řádový majetek převáděl na jednotlivé diecéze. Tehdy německé úřady převáděly konfiskovaný majetek na církve, neboť ctily, že jde o majetek církevní. Fara Andělská Hora a další majetky Řádu německých rytířů na území olomoucké arcidiecéze byly postupně převáděny do vlastnictví arcidiecéze. Tyto převody se uskutečnily na základě výnosu říšské správy v Liberci. Úředním převodem bylo dne 20. 1. 1940 vloženo vlastnické právo na faru v Andělské hoře na arcibiskupství olomoucké.

Siuda nabízí paralelu s konfiskací majetku řeholních komunit, které v roce 1950 zrušil komunistický režim. Některý majetek mužských a ženských řádů a kongregací převáděl stát do fondu Náboženské matice, který je ve správě Ministerstva kultury České republiky.

Po zřízení ostravsko-opavské diecéze v roce 1996 byla fara v Andělské Hoře, stejně jako další církevní majetek užívaný na území nové diecéze, převedena do majetku ostravsko-opavské diecéze. Židle a stoly z Andělské Hory a další nábytek, které daly podnět k oběma textům zveřejněným v deníku Právo byly vždy církevním majetkem, prohlašuje Siuda. Předměty budou po zrestaurování užívány v prostorách řádu v Opavě, kde poslouží jako mobiliář.