Spor ohledně KTF je přímo přítomen na KTF - je rozdělena na dva tábory. Lídrem jednoho je bezpochyby prof. Wolf. Druhý byl decimován a dnes nemá v senátu ani jednoho zástupce. Má pouze jednoho proděkana. 

Druhý tábor se vysloveně posledních půl roku snažil o nucenou správu. Tím by byla zlomená moc prvního tábora a bylo by možné na KTF něco změnit. Na jednání Akademického senátu UK přímo došlo k střetu zástupců KTF: jedni vysloveně nechtěli aby byl prozatimní stav prodloužen. Zbytek senátu UK byl už danou otázkou silně "naštván", protože KTF se projednávala schůze za schůzí.

Situace katolická fakulta - univerzita - katolická církev se jinde ve světě řeší zvláštním statutem. I státní universita uznávala "veniam docendi" od biskupa. Rektor University Karlovy je v podstatě vstřícnější ke katolickým biskupům (Vlkovi a Dukovi) než ke KTF.

Techtle s kanonickou misí prof. Wolfa mi nejsou známy. Jeden ze závěrů jsem napsal do předchozího článku . Na jeho realizaci tlačil hlavně o Dominik Duka. Bylo mu však slušně ze strany fakulty řečeno "že se s ním bavit vůbec nebudou".

Kardinál Vlk se v situaci neorientoval. Celou situaci dřív podcenil a nepoužil odpovídající prostředky v daném sporu. Až Dominik Duka pronikl a porozuměl situaci na fakultě. Jeho plán nucené správy byl jednoznačný: vyhodit z fakulty 3 vyučující a jednoho zaměstnance (protože poměry znám, musím říci že by problém zcela vyřešil).

Autor, dominikán, je bývalým pedagogem na KTF UK. Je představitelem Hnutí Světlo-Život v ČR.