Tiskový mluvčí ČBK Daniel Herman Magazínu ChristNet.eu potvrdil pravdivost dopisu ve kterém litoměřický biskup Josef Koukl tvrdí, že Daniel Herman ve věci KTF UK nemluví pravdu, mate věřící a žádá jeho omluvu.

Dopis se objevil v sobotu 12. ledna 2002 na Diskuzích ChristNet.eu , odkud také jeho znění přebíráme.

Daniel Herman nám sdělil, že jemu osobně dopis adresován nebyl. Jeho kopii obdržel prostřednictvím sekretariátu Arcibiskupství pražského.

Zde je znění dopisu:

Tit
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 16
119 02 Praha 1

20.12.2001

Věc: Informace o problémech na KTF UK

Vážení,


jsem velice vděčen za právě došlé informace. Je totiž z nich naprosto zřejmé, že k omezení výkonu působnosti orgánů KTF došlo pro organizační nedostatky, a nikoliv kvůli nějakému ultrakonservativnímu zaměření, které se snažilo přivést fakultu před I. vatikánský koncil, jak se pokoušel veřejnosti namluvit P. Herman, v tiskovém prohlášení a zvláště při vystoupení v „21“ v televizi. Žádám proto důrazně, aby P. Herman odvolal svá nepravdivá tvrzení a uvedl věci na pravou míru. Svým vystoupením urazil nejen všechny profesory i posluchače KTF, všechny kněze, kteří z ní během těch let vyšli, ale zmátl mnoho věřících lidí, kteří mi po jeho vystoupení telefonovali.

Předem děkuji za jeho omluvu !

V Kristu

mons. Josef Koukl
biskup litoměřický

Na vědomí: Děkanství KTF

Stálá rada ČBK