Toto je reakce na článek Michala Semína Je třeba dalšího "Assisi" ?

Vážený pane Semíne,
 
pozorně jsem si přečetl Vaši úvahu a porozuměl jsme jí tak, že zpochybňujete mezináboženskou modlitbu za mír. Tento Váš článek má logiku. Citace jsou důsledné. Těžko se hledá protiargument. V tomto smyslu máte ve všem pravdu. Ale není v něm pravda celá.

G. K. Chesterton, tuším, v knize Orthodoxie, napsal, že katolická církev mu připadá jako obrovský balík protikladů, které balancují ve fantastické rovnováze na špičce pomyslného tenkého hrotu. Jakmile bychom se pokusili, jednu stránku života církve potlačit a druhou zdůraznit, hrozí celý ten konglomerát zřícením.
 
A co mi ve Vašem listu chybí? Chybí mi krásná myšlenka koncilních otců II. Vatikánu, že církev je všeobecnou svátostí spásy. Domýšleno: že Kristova církev se nemusí bát světa, nemusí se opevňovat za barikádami anatematismu, ale klidně může kráčet mezi národy a již svou přítomností, existencí  jim připomínat, že se Bůh stal člověkem. Být jim znamením Boží přítomnosti, jako svátosti v životě katolického křesťana.
 
Jak je možné, že žádného představitele jiného světové náboženství nenapadla tato myšlenka svolat ostatní ke společné modlitbě? Proč jenom představitele katolické církve? Poněvadž nemá strach. Nemá strach z jinakosti a je veden další myšlenkou, která byla potvrzena II. Vatikánem, že totiž pravda se prosazuje silou pravdy samé.

Co můžeme vědět o srdcích těch "druhých", kteří přijali papežovo pozvání. Jejich modlitba přece nebyla žádným triumfem nad katolicismem.
 
(Jaksi nemohu svým rozumem venkovského faráře pochopit, ci vadí na tom, že papež zve ke společné modlitbě všechny bez ohledu na jejich vyznání. Až teď si uvědomuji, že já sám jsem se dosud k něčemu takovému neodhodlal. A začínám se stydět.)
 
Mně se naopak zdá, že papež Jan Pavel II důsledně pokračuje v cestě svého mistra. A připadá mi, jako bych ve Vašem listě slyšel výtku: "...jí a pije s celníky a hříšníky."

...Nevím, možná je to jen takový můj dojem, ale musel jsme Vám o něm napsat.
 
Přeji vše dobré a především pokoj Kristův
 
žehná
P. Vojtěch Daněk
farář v Zašové