V července letošního roku bude kanadské Toronto dějištěm XVII. Světového dne mládeže. Jan Pavel II. opět zve mladé na pouť víry.

Od 10. do 13. ledna hostilo toto město 2. přípravné fórum. Měl jsem možnost zastupovat jak českou tak i slovenskou biskupskou konferenci. Společně se sešli zástupci 54 biskupských konferencí, 50 církevních hnutí a delegáti všech 71 kanadských diecézí. Za účasti papežské rady pro laiky se hovořilo o mnoha aspektech blížícího se setkání mládeže. Především šlo o organizační záležitosti, byla zveřejněna oficiální hymna a mohli jsme vidět různá místa, kde se mladí setkají s papežem.

Na podobných světových fórech jsem se ocitl již po několikáté. Vidět vzorek světa shromážděného na jednom místě je pro mne vždy velkým povzbuzením a výzvou k střízlivému pohledu na mnoho problémů, které pálí nás doma. Především je poznat, že církev katolická je domovem opravdu nejrůznějších lidí, různých kultur a že každý člověk tohoto světa má v ní své místo. Pak si vždy uvědomuji, že naše republika patří mezi ty nejbohjatší země světa. V Torontu to bylo zvlášť markatní, protože chyběli delegáti z mnoha chudých zemí světa a ti, kteří byli přítomni, mluvili o touze setkání se zúčastnit, ale o astronomických nákladech na cestu.

Pro mne bylo důležité i to, že jsem navštívil českou farnost blízko torontského centra. Slouží v ní P. Libor Švorčík. Při nedělní mši, kterou jsem celebroval pro naše krajany, jsem mohl poznat, jak svého kněze mají rádi. Oslavovali s ním tři roky působení v jejich farnosti. Po mši svaté na kávě jsem pak v mnoha osobních rozhovorech poznal, že jsou naší skupině mládeže ochotni pomoci při červencové pouti.

Toronto - město mnoha kultur, město, kde je celý svět. Tak by se dalo charakterizovat město, které je tvořeno přistěhovalci prakticky z celého světa. Je to zvláštní pohled a důležitá zkušenost vidět katolické kostely římského i východního ritu, mešity a mnoho dalších kultovních míst.

Nabízí se otázka, jak v tomto světě tak promíchaném a tak subjektivním hlásat evangelium. To je palčivá otázka. Jednou cestou je i připravované světové setkání mládeže, které je v Kanadě připravováno s velkými očekáváními.

Česká skupina je organizována Sekcí pro mládež ČBK a termín na přihlášky je konec ledna.

Rád bych ještě připomněl, že většina české mládeže se připojí k světovému dni mládeže na 3. celostátním setkání mládeže od 13. do 18. srpna 2002 ve Žďáru nad Sázavou. Velkou mojí radostí bylo, že jak Papežská rada pro laiky tak i kanadští organizátoři souhlasili, že by kříž, který putuje od roku 1984 s mládeží na světových setkáních mládeže, bude zapůjčen na naše žďárské.

Informace o obou setkáních na www.signaly.cz.

Autor je předsedou Sekce pro mládež