Včera ráno, krátce po 8:30 se, za velkého zájmu novinářů a většiny předních světových médií, konečně rozjel z vatikánského nádraží směrem k Assisi speciální vlak, do jehož sedmi vagonů společně se Svatým Otcem Janem Pavlem II. nastoupilo 300 náboženských představitelů a pozvaných osobností. V celém vlaku se na znamení půstu nemohlo kouřit, nebylo podáváno žádné občerstvení. Vlak italských železnic dorazil do Assisi krátce po půl jedenácté. Svatého Otce na půdě městečka svatého Františka přivítal italský premiér Silvio Berlusconi, biskup z Assisi Sergio Goretti, primátor města Perugie a starosta Assisi.  

Poté Kristův náměstek nasedl do svého proskleného auta, kterým se vydal na dolní náměstí basiliky sv. Františka. Celou cestu, během které Svatého Otce zdravilo velké množství lidí, přenášela v přímém přenosu italská televize.

Na spodním náměstí basiliky sv. Františka byla vybudována v uplynulých dnech velká železná konstrukce, která celé prostranství zcela zastřešila. V rohu náměstí před vstupem do basiliky bylo umístěno velké podium ve tvaru písmena V. V hledišti je 2 500 sedadel vyhrazených  pro účastníky setkání. Nejbližší řady jsou reservovány pro zástupce jednotlivých delegací, kardinály a pro pozvané hosty.

Právě na tomto krytém náměstí se v 11 hodin dopoledne shromáždili všichni účastníci setkání, zástupci jednotlivých křesťanských církví, církevních společenství a různých náboženství, aby se zúčastnili první části programu. Tím bylo slavnostní přivítání a svědectví míru. Poté, co všichni účastníci za hudebního doprovodu zaujali svá místa, obrátil se k nim Svatý otec s úvodním pozdravem. Všem přítomným poděkoval za to, že přijali jeho pozvání k tomuto setkání a k modlitbě za mír. Připomněl také setkání v roce 1986 a zdůraznil, že cíl obou setkání je ve skutečnosti naprosto shodný. Je jím modlitba za mír, který je Božím darem, a který si musíme bez přestání s důvěrou a horlivostí vyprošovat.

Svatý Otec pak pozdravil představitele jednotlivých delegací, zástupce světových náboženství, pozvané hosty a významné náboženské představitele. Jen pro představu uveďme, že je mezi nimi např. ekumenický patriarcha, Jeho svatost Bartoloměj I. s doprovodem, patriarcha Antiochie celého východu Ignác IV., dále zástupci Jeruzalémského, Moskevského a Alexandrijského patriarchátu, představitelé východních církví z Bulharska, Polska, Kypru, zástupce Arcibiskupa z Canterbury, generální sekretář Ekumenické rady Církví, přední představitelé židovského náboženství, dále pak zástupci islámu ze Saudské Arábie, Bosny, Albánie, Bulharska, Jeruzaléma  a Turecka, představitelé buddhismu, hinduismu i afrických tradičních náboženství. Náboženští představitelé přijeli také z Indie, Singapuru a Japonska. V závěru svého pozdravu se Svatý Otec obrátil i na přítomné kardinály a biskupy. Zvláště pak pozdravil kardinála Edward Egana, arcibiskupa z New Yorku.

Po pozdravu Svatého Otce následovala dvouhodinová řada mírových svědectví, která v anglickém, řeckém, italském a hebrejském jazyce pronesli někteří ze zástupců přítomných delegací. Jejich projevy byly přerušovány častým potleskem přítomných věřících, který zazníval především v okamžicích, kdy byla zdůrazňována role náboženství v úsilí o dosažení míru.

Autorka pracuje ve Vatikánském rozhlase