+ 1. Ještě je ve mně velmi živé pohnutí, které jsem prožíval minulý čtvrtek v Assisi během Dne modliteb z a mír. „Už nikdy válku! Už nikdy terorismus! Každé náboženství ať přináší na zem ve jménu Boha spravedlnost a mír, odpuštění a život, lásku!“ To je slavnostní výzva, kterou jsem se společně s odpovědnými představiteli různých náboženství obrátil k lidem naší doby, tímže jsem rozhodně odmítl pokušení řešit těžké problémy lidstva užitím zbraní a násilím. Poližili jsme tak mílový kámen na cestě budování civilizace pokoje a lásky.

Dnes bych chtěl ještě jednou poděkovat všem náboženským vůdcům, kteří odpověděli na mé pozvání. V Assisi jsme společně znovu potvrdili, že úkolem náboženství je ve vzájemném respektování podporovat pokojné soužití mezi národy a kulturami. Vyjadřuji také upřímnou vděčnost nesmírnému zástupu věřících, nesčetným osobám ve všech částech světa, kteří nás doprovázeli svou duchovní podporou; ale i těm, kteří přestože jsou vzdálení náboženství, sdíleli „ducha“ tohoto zvláštního Dne a jsou ochotni se zasazovat na obranu a šíření autentických lidských hodnot.

+ 2. Zcela zvláště myslím na mladé lidi, kteří svým typickým nadšením prodchnuli město svatého Františka u příležitosti tohoto Setkání. Jim, novým generacím je svěřena budoucnost světa.

Proto mi působí radost, že nějaký den po setkání v Assisi, přišli dnes na náměstí sv. Petra chlapci římské Katolické akce, doprovázení kardinálem vikářem Kamillem Ruinim, aby slavili svůj „Den míru“. Dva z nich, kteří mi stojí po boku, zakrátko vypustí k nebi dvě holubičky, symbol míru. Je to významné gesto, věnované tolika dětem, jež jsou bohužel ještě obětmi války a těžkých nespravedlností. Kéž nasazení všech dokáže zaručit respektování základních lidských práv každé lidské bytosti, která se rodí na povrchu země.

+ 3. Mezi právy, která je nutno bránit a šířit je právo na zdravotnickou pomoc, která v mnoha obklastech zeměkoule buď ještě neexistuje nebo je velmi nedostatečná. I nadále se šíří nemoci, které byly na papíře už dávno přemoženy, jako je například Hansenova nemoc, obecně nazývaná malomocenství, či lepra. Dnešní „Světový den malomocných“ přispívá k tomu, aby si to světové věřejné mínění uvědomovalo a věnovalo pozornost postiženým touto nemocí, ale také aby povzbuzoval úsilí zcela ji potřít.

Kéž Svatá Panna posílí svou mateřskou ochranou tyto naše nemocné bratry. Ji Matku naděje, prosíme, aby dala vyrašit semenům naděje, která byla v těchto dech zaseta do tolika srdcí. Kéž nám P. Maria pomáhá budovat autentický a trvalý mír. + + +

A před rozloučením Svatý Otec udělal ještě jednu milou poznámku:

Jak vidíte, moji drazí, na náměstí svatého Petra ještě stojí velký betlém. To nám napomáhá nezapomínat, že Bůh se stal člověkem, aby zůstal s námi stále. Jeho láska je naší nadějí. – Všem přeji pěknou neděli!

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu