Drazí bratři a sestry!

1. V Itálii dnes slavíme „Den pro život“, který připadá vždy na první únorovou neděli, což je vhodná příležitost uvažovat o této tak základní hodnotě, jakou je život člověka. Téma předložené biskupy pro letošní rok je: „Uznat život“ (Riconoscere la vita). Uznat znamená především znovu objevit s novým úžasem to, co se sám rozum a věda neobávají nazývat „tajemstvím“.

Život, zvláště lidský život, vzbuzuje základní otázku, kterou žalmista vyjadřuje jedinečným způsobem: „Co je člověk, že na něho myslíš, co je člověk, že se o něho staráš?“ (Ž 8,5).

Uznat znamená kromě toho zaručit každému lidskému bytí právo na rozvoj podle vlastních schopností, a zajistit jeho neporušitelnost od početí až po přirozenou smrt. Nikdo není pánem života; nikdo nemá právo manipulovat, utlačovat nebo přímo vzít život, ani svůj ani druhých.

Tím méně to může dělat ve jménu Božím, který je jediným Pánem a navíc upřímně miluje život. Ani mučedníci si neberou život sami, nýbrž pouze aby zůstali věrní Bohu a jeho přikázáním, nechávají si ho vzít.

2. Uznat hodnotu života přináší také příslušné aplikace z hlediska právního, zvláště co se týká ochrany lidských bytostí, které nejsou schopné se bránit samy, jako dosud nenarozené děti, psychicky postižení, těžce nebo nevyléčitelně nemocní.

Co se týká lidského embrya, věda již ukázala, že se jedná o lidskou bytost, která má od počátku vlastní identitu. Je proto logicky vymáhatelné, aby tato identita byla uznána také právnicky, především ve svém základním právu na život, jak chvályhodně žádá iniciativa „Hnutí pro život“ v Itálii.

3. Svěřme Nejsvětější Matce Kristově úsilí všech lidí v Itálii a na celém světě ve prospěch života, zvláště tam, kde je život utlačovaný, vyhoštěný na okraj společnosti, ponižovaný.

Maria, nauč nás „uznat život“ jako tajemství a jako odpovědnost, abychom si uvědomili to, co říká svatý Irenej: „Boží slávou je živý člověk“.

Přeložil P. Jiří Sýkora z Vatikánského rozhlasu