„Ať děláš, co děláš, gádže ze sebe neuděláš.“ (romské přísloví)

Způsob obživy, zaměstnání

V kastovní společnosti nesmí každá kasta vykonávat každé zaměstnání.
 • hudebníci: nástroje přejali od místních usedlíků většina skupin mimo např. balkánských Romů neužívala bubny -> výrazné rytmy; tance jsou sólové (ne párové)
 • kováři: nejrozšířenější zaměstnání, vyspělejší neradili zaostalejším, obvykle prováděli méně náročné práce. Byli ale mezi nimi i praví mistři ve zpracování kovů (vyráběli kvalitní ocel, lili zvony), zřejmě přinesli do Evropy techniku kování za studena.
 • pálení uhlí.
 • proutěné výrobky: převzali od usedlíků
 • výroba syrových cihel (sláma, jíl)
 • provazy, lana, háčkování
 • koňští handlíři: krádež Neromovi je vynikající čin; bohatí, konzervativní
 • překupníci zemědělských produktů
 • korytáři, práce se dřevem (v Rumunsku měli dobrou pověst)
 • magie, karty, léčení
 • žebrota, krádeže: jen zřídka výhradní zdroj obživy
Každá skupina konala jen tu práci, která patřila k její dharmě (kastovnímu úvazku). Proto dodnes např. věštění provádějí jen olašské Romky. Skupina, která byla situací donucena konat nižší práce, než měla v kastovním úvazku, si přivodila pokles sociálního statutu. Tak např. fyzická práce má nižší status než obživa hudbou a dodnes je u některých rodů a u všech olašských Romů nepřijatelná.

Bydlení

 • stany (převáželi je)
 • vozy
 • zemnice (průměrný rozměr 2,7 x 1,5 m)
 • polozemnice průměrně 3 x 3 m, trvanlivost 5 let, doba výstavby 1 den
 • chatrče: jednoprostorové, výjimečně dvouprostorové, 2. místnost zůstávala nevyužitá
Vždy bydleli na periferiích, už i v Indii. Svažitý terén vyhovoval pro budování zemnic a včasné zpozorování nebezpečí.

Léčení, hygiena

obydlí ve shluku
výkaly mezi obydlími
závadná voda
závadná strava a její nedostatek -> epidemie, nízký průměrný věk, vysoká úmrtnost dětí
nečisté oblečení

Potraty málo obvyklé. Nesmírná záplava magických praktik. Neplodnost byla považována za prokletí -> užívali všechny prostředky proti ní. Olašský Rom je dokonce povinen svou neplodnou ženu opustit. Zdraví dětí je snad vůbec nejvyšší hodnota (přísahají na ně).

Dnes: příčiny stejné, problémy značné:

 • ektoparaziti
 • endoparaziti
 • TBC, inf. hepatitida, salmonelóza
 • potratů je hodně (6-8 u jedné ženy není výjimkou)
 • prudce roste počet dětí s vrozenými chorobami
 • kojenecká úmrtnost 39,6‰ (rok 1984 na Slovensku)
K neuvěřitelně zaneřáděným společným prostranstvím je třeba poznamenat, že jde o pozůstatek kastovnictví. Pro Roma platí podvědomé tabu vůči dotýkání se cizích odpadků. Problém se stupňuje dalším tradičním tabu: není dovoleno později dojídat zbytky z předchozího jídla. Tak jsou mezi běžným odpadem i potraviny, což nahrává výskytu hlodavců a s ním spojeným chorobám.

Předchozí část:Pojmenování a historie Romů