„Ať jdeš, kam jdeš, všude najdeš Romy.“ (romské přísloví)

Rozdělení Romů v ČR:

  • slovenští asi 85%
  • olaští asi 10%, bohatí, sebevědomí, světlejší pleť (někdy i vlasy), zachovalá sociální struktura, členové klanů, přišli po roce 1945 z Rumunska. Navázat s nimi kontakt bývá obtížné. Jsou aktivnější a asi mají v průměru vyšší přirozenou inteligenci.
  • maďarští
  • Sinti (hrstka)

Copyright www.rollingstone.com


Všechny skupiny se vzájemně liší jazykem.

Počet:

Odedávna se vyhýbají sčítání, protože po něm pravidelně následovaly represe. Při posledním sčítání (1989) schovávali ledničky, pračky...

Rok 1927 1947 1968 1989 1994
SR 62 000 84 700 215 000 254 000 480-520 000
ČR   16 700 61 000 146 000 220-300 000
celkem   101 400 276 000 400 000 800 000?

Romskou národnost má přihlášenou:

  • SR - 81 000
  • ČR - 33 000
Reálné odhady počítají necelá 3% obyvatel ČR. Obývají asi 21% všech obcí a měst ČR. Slovensko má nejvyšší relativní zastoupení a čtvrtý nejvyšší absolutní počet Romů v Evropě. Na světě žije okolo 7 milionů Romů, z toho 6,7 mil. v Evropě. Udávané počty se značně rozcházejí.

V ČR bydlí přes 80% ve (větších) městech.

Ostrava 30 000 (přihlášeno 12 000)

Brno 40 000 (přihlášeno 10 000)

Nejvíce Romů žije v severních Čechách – asi 25% a na severní Moravě – asi 21% z celkového počtu.

Přírůstek romského obyvatelstva byl v letech 1970-1980 v ČSSR 30%, tedy 5x vyšší než průměrný přírůstek všech obyvatel. Přitom v ČR byl 9,6x vyšší v důsledku imigrace, na Slovensku 2,5x.

Předchozí části:Pojmenování a historie Romů , Způsob obživy a bydlení Romů , Rodinný život, strava a odívání Romů, Fyzické znaky a jazyk Romů