Dá se říci, že Svatý Otec Jan Pavel II. je prvním papežem éry informatiky: použil internet k zaslání svého poselství vzdáleným diecézím Oceánie; nedávno prohlásil před universitními studenty: „počítač změnil svět a tak trochu také i můj život“.

Právě díky tomuto přístupu Sv. Otec ocenil práci celých desetiletí svého dnešního hosta, kterým byl jezuita Roberto Busa, který je ve svých téměř devadesáti letech opravdovým pionýrem v používání výpočetní techniky v humanitních vědách. S ním přišli navštívit Sv. Otce také mnohé další významné osobnosti, mezi nimiž byl například guvernér Banky d´Italia Fazio a jeho francouzský kolega Camdessus, kardinál Re či senátor Andreotti.

Všichni jsou členy asociace, která převzala patronát nad náročným dílem patera Busy a jeho týmu: realizace Tomistického indexu (Index Tomisticus), aneb kompletního glosáře linguistických termínů – okolo 9 miliónů slov – odvozené z „OPERA OMNIA“ sv. Tomáše, která by se vešla do 56 knižních svazků. V překvapivé alchymii elektroniky se tyto svazky vejdou na jeden CD-ROM. – Ovšem nyní, když obrovské dílo je u konce, pater Roberto Busa a jeho spolupracovníci neskládají ruce do klína.

Již se připravují na další dlouhodobý projekt: „Tomistický bikulturní lexikon“, kde se pokusí veškerou latinskou terminologii, kterou používal sv. Tomáš, přeložit do dnešního jazyka. Právě sv. Otec dnes připomněl, že dílo sv. Tomáše byla „opravdová a jedinečná encyklopedie své doby“, jakož i syntéza 40 staletí kultury Středomoří: hebrejské, řecké, latinské, arabské a křesťanské.

Znovu se tedy opakuje spojení: počítač a sv. Tomáš, mikročip a učená spiritualita „Andělského doktora“, nejlepší autor scholastiky a nezadatelný odkaz učení církve každé doby. Přiblížení, které pro Sv. Otce skrývá jemné a netušené důsledky: „v moudré vizi sv. Tomáše“, uzavřel sv. Otec, každý prvek kosmu se jeví organicky spojený s jistým druhem „jednoho universálního programu“, vtěleného do přírody Bohem, který stvořil všechno: také – a ne náhodou – „lidskou inteligenci, která vymyslila informatiku“.