Nejznámější český mládežnický časopis AD se mění - a to jak na internetu, tak ve své papírově podobě. Budoucnost obou mutací Magazínu ChristNet.eu přiblížil publikační ředitel časopisů nakladatelství Portál Josef Beránek.

Robert Němec (RN): Internetové Ádéčko změnilo adresu z www.portal.cz/ad na ad.studovna.cz , co to znamená v praxi?


Josef Beránek: Na původní adrese už najdete jen obsah aktuálního čísla a objednací kupón, a pak samozřejmě adresu na "živou stránku", tedy ad.studovna.cz, která vedle některých textů z AD a Universa, tedy revue České křesťanské akademie, nabízí i původní komentáře, dokumenty a také některé materiály tiskového střediska ČBK.

Hlavním rozdílem ale jsou diskuse, ankety, možnost bezprostředně reagovat na jednotlivé články a nabídnout nejen redakci, ale i dalším návštěvníkům jiný pohled na věc.

RN: Na starém internetovém AD byly hodně oblíbené recenze a kalendář akcí, tyto rubriky zůstanou zachovány?

Beránek: Ano, tipy na akce budou dokonce rozšířeny a podle možností aktuálně doplňovány.

RN: Budete spolupracovat s ChristNet.eu, nebo si budete konkurovat? Podle toho, co jste nastínil, to vypadá spíš na to druhé?

Beránek: Myslím, že ačkoli se aktuálnost oproti papírovému Ádéčku zvýší - budeme web aktualizovat třikrát týdně - pořád se nemůžeme v počtu a rychlosti zpravodajství srovnávat s Magazínem ChristNet.eu. Budeme publikovat pouze věci dlouhodobějšího významu a někdy možná i odbornějšího charakteru.

S ChristNet.eu budeme nadále spolupracovat v oblasti diskusí. Již čtrnáct dní nabízíme našim čtenářům aktuální zpravodajské okénko provázané přímo s Magazínem  ChristNet.eu. Podobně jako uvádíme nabídku zajímavých knih ze Studovny.

RN: Papírové Ádečko dle mého soudu čím dál tím více mění zaměření. Zatímco dříve se zaměřovalo na skupinu 15 až 25 let, nyní je to spíš od 25 výše. Je můj dojem správný? Jaká bude budoucí profilace AD?

Beránek: Ano, už loni v lednu jsme zvolili strategii zaměřit se na současné předplatitele, tedy na lidi, kteří aktivně žijí v křesťanských církvích a přemýšlí o nich. V tomto směru se kupodivu mohou setkávat nad stránkami i různé generace, katolíci i protestanté, aniž by měli pocit, že z nich děláme děti nebo jim cpeme nudné informace o hudbě pro náctileté. Ovšem populární rubrika Studentský servis v AD zůstala a i v dalších rubrikách se pravidelně objevují témata pro studenty vošek i vysokoškoláky.

RN: Děkuji za rozhovor