Po jedné nedělní mši povídá malý hošík své matce: "Mami, až budu trochu starší, chci být ministrantem."

"A proč?" ptá se matka.

"Připadá mi zábavnější pobíhat kolem oltáře než nudně sedět v lavici."