Poznámka: Tento seriál článků skutečně nevznikl z potřeby ničit či hanět něčí víru v Boha. K této víře přece není potřeba pocit, zda zjevení v Medjugorje je, nebo není falešné. Aneb slovy kardinála Ratzingera: Zdravá víra nějaká bombastická zjevení nepotřebuje - křesťan, který žije pravidelným svátostným životem ve společenství církve, vezme občas do ruky Písmo nebo kvalitní duchovní literaturu, se bez zjevení docela dobře obejde.

Seriál vzniká proto, že se v naší zemi mluví o Medjugorje převážně jen v jedné rovině, ale o negativních jevech se nikdy plně nediskutovalo.

2. část: Srovnání s jinými mariánskými zjeveními

Ačkoliv se to málo ví, k prvnímu mariánskému zjevení podle legendy došlo již v roce 40 po Kristu , kdy se jeden z apoštolů Jakub měl během svých misijních cest dostat do španělské Zaragozy. Zde se mu podle tradice v hluboké modlitbě zjevila Ježíšova matka a nabádala ho, aby zde postavil na její počest kostel jí zasvěcený. Rok poté stála na tom místě kaple zasvěcená právě Panně Marii.

Nejznámějšími a snad nejuznávanějšími mariánskými zjeveními jsou však čtyři jiná – v mexickém Gudalupe (1531), francouzském La Salette (1846), rovněž francouzských Lurdech (1858) a v portugalské Fatimě (1917). Pojďme se krátce podívat, jaká zde byla poselství Panny Marie, jak zapůsobila na příjemce a jaké dary zjevení přinesla – a poté porovnejme s Medjugorje.

Zjevení Panny Marie v Guadalupe se přihodilo již stárnoucímu indiánovi Juanu Diegovi. Poselství nebylo nijak převratné – v podstatě stejné jako onoho roku 40 po Kristu. Aby se vybudovala na určeném místě kaple na její počest. Panna Maria posílá Juana k místnímu biskupovi, který nechce věřit. Juan žádá o zázrak. Tím se stane jeho plášť, který je i dnes pokládán za zázračný, protože moderní technika v něm objevila jakoby fotografický záznam celé situace, kdy Juan přinesl biskupovi čerstvé květiny, a posléze i zázračné uzdravení Juanova příbuzného.

V podstatě obdobný průběh mělo osmnáct zjevení Panny Marie prosté dívce Bernadettě v Lurdech. Panna Maria měla prosbu, aby se ve skále vykopala studna s léčivou vodou, která měla lidi uzdravovat, a místního pastora Peyramaleho měla Bernadetta požádat o výstavbu kaple. Panna Maria zde rovněž potvrdila své neposkvrněné početí, jež papež vyhlásil pouhé čtyři roky předtím. Zázraky uzdravení na sebe nenechaly dlouho čekat a dnes je jich velké množství. Bernadetta vstoupila do kláštera, kde také po několika málo letech zemřela.

V La Salette se Panna Maria zjevila prostým pasáčkům – 15leté Melanii a 10letému Maximinovi. Její poselství tentokrát znělo poněkud výhružně – pokud se lidé skutečně neobrátí, nepřestanou klít a brát jméno Boží nadarmo, přijdou roky neúrody. Panna Maria rovněž kladla důraz na neomylnost papeže a na to, aby ani v budoucnu lidé nepřestávali zapomínat na Boha. Obou pasáčků se následně ujal blízký klášter.

Ve Fatimě bylo zjeveno několik tajemství, z nichž se mnohá potvrdila, rovněž pasáčkům – Hyacintě, Františkovi a Lucii – která dodnes žije jako řádová sestra Lucie. Anděl a poté Panna Maria naučili děti novým modlitbám k Bohu, klanění se a vzývání Bohu a rovněž je posilovala, aby se modlily za papeže a za obrácení hříšníků. Svou pravost potvrdila zázrakem, kdy Slunce předvedlo na deštivé obloze poněkud děsivé kotrmelce. Hyacinta a František brzy po zjevení odešly ke své Paní do nebe, Lucie ale měla zůstat, aby šířila Mariino poselství.

A teď tedy pojďme do Medjugorje. Zde se Panna Maria rovněž zjevila skupince dětí (i když, jde nazývat dětmi mládež ve věku 16-18 let). Ti však na blízkém kopci nebyli sbírat květiny, jak se napoprvé snažili namluvit biskupovi, který je vyslýchal, ale po svědectví těch, kteří je viděli, přiznali, že se pokoušeli kouřit. Tedy – Panna Maria se zjevila začínajícím kuřákům (inu, budiž), ale ti po něčem tak neobvyklém a jistě povznášejícím, čím asi setkání s Pannou Marií je, následně lhaly. Lží pak bylo ještě několik, ale k těm se vrátíme příště. (Fr. Mráček, Medjugorje I., Verité 1986).

Zázrak - znamení, jež by potvrdilo pravost zjevení Panny Marie, se neustále odsouvá. Již v srpnu 1981 vizionáři tvrdili, že potvrzující znamení se brzy objeví. Dokonce je jednou stanovili na Vánoce 1982. Neobjevilo se. A to zde nemluvím o již klasickém a nafilmovaném případu, kdy francouzský poutník Jean-Louis 14. ledna 1985 během zjevení (kdy jsou vizionáři údajně v extázi) vystartoval nečekaně proti Vicce dvěma prsty. Vicka uhnula. Poté se snažila vysvětlit, že viděla, jak Panně Marii vyklouzává malý Ježíš z náručí a ona Ho chtěla zachytit.

Již minule jsme mluvili o tom, že Panna Maria se po dotazu postavila za dva františkány, kteří měli spor s biskupem kvůli svým pletkám s jeptiškami, a proti biskupovi. Otázkou je, nakolik je pro někoho biskup církevní autoritou. Oba františkáni pak svůj řád opustili, přičemž jeden si svou milenku vzal (mají několik dětí a žijí v Itálii), druhý ne a jeho dřívější milenka žije ve skrytu v Německu. V ani jednom poselství Panna Maria nehovoří o papeži a podřízenosti katolické církvi. Srovnej s výše uvedenými zjeveními.

Ačkoliv oficiální učení katolické církve nepřipouští pluralitu, Panna Maria z Medjugorje ano: Na otázku, zda Panna Maria vyzývá lidi, aby se stali katolíky, odpovídá Vicka: „Ne. Matka říká, že jí a jejímu Synovi jsou milá všechna náboženství.“ (Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martins Press, srpen 1992 – rovněž k nalezení zde ). 25. května 1984 pak chce Panna Maria z Medjugorje, aby se její dvoutisící narozeniny slavily 5. srpna, a ne 8. prosince. Dne 2. dubna 1995 byl zbit a unesen promedjugorskými příznivci biskup Perić a držen v zajetí deset hodin. Další rozpory mezi tvrzeními údajné Panny Marie a církevními můžete najít třeba zde .

Rovněž zajímavě působí setkání s Pannou Marií na vizionáře. Nejenže ani jednoho (!) setkání s Pannou Marií nevedlo k řeholnímu životu, ale naopak se všichni oženili a vdali – nedávno i Vicka - podívejte se na fotogalerii . Je naprosto známou věcí, že domky vizionářů byly přebudovány v německém velkostylu a ulici se neřekne jinak než Ulička milionářů (E. MICHAEL JONES, Medjugorje: The Untold Story, Fidelity Press, 206 Marquette Ave., South Bend, IN 46617, USA. 1988). Stejně tak někteří poutníci potvrzují, že Ivan se velmi často chlubí svými novými auty (nejnovějšími modely BMW většinou) za několik desítek tisíc dolarů, že se oženil s bývalou Miss Massachusetts, Loreen Murphyovou. V říjnu 1989 se Ivan svěřil chorvatskému emigrantovi v San Franciscu Joe Tolaichovi při jedné kuřácké pauze, že něco vidí, ale neví co.

Zakončeme tento jistě neúplný přehled výňatkem z rozhovoru se sestrou Lucií (je v závěru textu): V informačním listu publikovaném bratrem Michaelem od Svaté trojice ve francouzském St. Parres-Les-Vaudes, se píše, že sestra Lucie mluvila se svými příbuznými a v rozhovoru zmínila i zjevení v Medjugorje. Její duchovní rádce, otec Messias Coeher (vydavatel církevně schváleného časopisu Fatima) k tomu řekl, že sestra Lucie stále a znovu opakuje (naposledy při její návštěvě v Detroitu), že v Medjugorje se nezjevuje Panna Marie. Dal médiím i adresu, na niž je možné sestře Lucii napsat a zeptat se jí osobně: Sister Lucia De Jesus, Convento De Santa Terresa, 3000 Coimbra, Portugal.

Je-li tedy vizionářka z Fatimy proti Medjugorje, není už to navýsost zarážející?

Přečtěte si první díl seriálu