Akce Národní Obnovy (A.N.O.) považuje současnou situaci na pražské Katolické teologické fakultě za neúnosnou. Probíhající čistky v učitelském sboru, jsou nepřijatelným omezováním náboženské svobody v České republice. Nic na tom nemění ani fakt, že se k tomuto postoji propůjčili i někteří představitelé české katolické církve.

Poslední vývoj, kdy z fakulty museli odejít někteří učitelé, neboť projevovali malou otevřenost vůči současnému liberálnímu světonázoru a učili „překonanou teologii 19 století.“ je pro A.N.O. nepřijatelný.

Pražská Katolická teologická fakulta vzdorovala dvanáct let neomodernistickým tlakům a podařilo se jí udržet pravověrně katolickou orientaci. V posledních měsících však na ni byl vystupňován tlak, který v těchto dnech přechází v rozhodující likvidační úder. Ten má za cíl „konsolidovat“ situaci na fakultě. A.N.O. žádá, aby byla dodržována zákonnost, což v případě vyhazovu prof. Wolfa je přinejmenším sporné (je mu zabráněno učit ještě před tím, než jsou s ním vyřízeny pracovně-právní náležitosti).

Je nemyslitelné, aby byla takovýmto hrubým způsobem zpochybněna rozhodnutí Akademického senátu fakulty a okleštěna práva řádně zvoleného vedení KTF. Metody finančního vydírání ze strany současného vedení fakulty připomínají metody komunistické totalitní moci. Ti z učitelů, kteří odvolají své dřívější postoje, budou podle informací, které má A.N.O. k dispozici, nejen moci dále učit, ale budou i finančně zvýhodněni oproti těm, co neodvolají.

A.N.O. považuje za nevhodné, aby se otázky církevně-duchovní řešily prostřednictvím nábožensky neutrálního státu, který je v této oblasti nekompetentní. A.N.O. považuje za prospěšné, aby se na KTF UK uchovala specificky organizovaná výuka kandidátů kněžství. Není opodstatněné usilovat o smíšenou výuku s laiky, neboť tato neprospívá formaci bohoslovců. Přístup laiků obou pohlaví ke kvalitnímu teologickému vzdělání byl a je dostatečně zajištěn formou kombinovaného magisterského studia.

Útok na KTF UK je dalším důkazem, že v naší zemi dochází k plíživé normalizaci, připomínající období po roce 1969. Důkazem je i snaha přesvědčit prof. Wolfa, aby opustil republiku, což připomíná pokračování nechvalně známé akce StB „Asanace“, kterou se snažila zbavit nepohodlných osobností z disentu.

Vyzýváme proto kompetentní představitele státu a Církve aby změnili svá rozhodnutí a respektovali vůli řádně zvolených orgánů pražské Katolické teologické fakulty.

V Praze dne 7. března 2002

Za Akci Národní Obnovy
Ladislav Malý
František Červenka
Radek Rosenhöfer
Marek Zezulka
Vladimír Keberle
Radomír Malý
Václav Drbohlav
Jindřich Koudelka

Kontaktní adresa A.N.O. Ladislav Malý, Havlovská 28, Praha 6, 160 00

Na vědomí:

Arcibiskup pražský Miloslav Kardinál Vlk
President ČR Václav Havel
Předseda Senátu ČR Petr Pithart
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PS PČR Václav Klaus
Ministr školství ČR Eduard Zeman
Česká biskupská konference (ČBK)
Rektor UK Ivan Wilhelm