V rámci našeho seriálu o Medjugorje přinášíme seznam nejrůznějších publikací, které zpochybňují autententicitu zjevení Medjugorje. Přidáváme ale i některé pozitivní. Tento seznam v budoucnosti ještě doplníme. České a slovenské odkazy

Stránka o Medžugorje tradičních katolíků na Slovensku
Odpověď P. Šikuly na Katolik.cz

Zahraniční odkazy (výběr)

Je to skutečně Panna Maria – soupis podivností v poselstvích
Double Cross se přímo věnuje evidenci a zveřejňování špatností v Medjugorje
O falešných zjeveních
Co říká církev a co Medjugorje?
Rozhovor s Ratko Perićem z roku 1997
Oficiální poutě s biskupy jsou do Medjugorje zakázané
Shrnutí pro a proti Medjugorje
Přes 700 poselství z Medjugorje, z nichž některá v češtině nenajdete
Post Herald o defraudacích v Medjugorje
Proč katolíci tak rádi věří různým zjevením?
Novinky a dokumenty o Medjugorje
Texty nejen očitých svědků o Medjugorje
Jonathan Levy: Medjugorje a globalizace
Soud s františkány v Medjugorje

Promedjugorské stránky

Verité (česky)
Medjugorje.org
Děti Medjugorje (sestra Emanuel)