Nejspíš každý, kdo se o Medjugorje zajímá, ví, že vedle oficiálních poselství Panny Marie, která se objevují vždy 25. den v měsíci, jsou ještě rozličná jiná – osobní vzkazy Panny Marie vizionářům či odpovědi na dotazy různých lidí.

Pojďme se na některé tyto vzkazy, odpovědi a prohlášení vizionářů podívat blíž. O tom, že vizionáři původně šli na kopec kouřit, a nikoliv sbírat květiny, což při výslechu biskupovi zatajili, jsme již psali.

Podle existujících nahrávek Vicka rovněž tvrdila, že zjevení budou ukončena po třech dalších návštěvách Panny Marie. Když se tak nestalo, popřela, že by to řekla. Když byla konfrontována s důkazem – nahrávkou, konstatovala, že si na to nevzpomíná, ale pokud je to zaznamenáno, tak asi něco takového bláznivého musela říct.

20. září 1981 Vicka tvrdila, že ji Panna Marie objala. O devět dní později pak říká: „Nikdy jsem neměla šanci se jí dotknout, její tělo je nehmatné a zdá se být z kouře.“ O rok později pak konstatuje: „Ano, dotkla jsem se jejích šatů, které byly jako z kovu.“ Pokud si přečteme knihu Františka Mráčka Medjugorje I., dozvíme se zase, že vizionáři v prvních dnech zjevení zvali přihlížející, aby přistoupili, že se jich Gospa dotkne.

Ačkoliv zpočátku vizionáři netvrdili, že jsou v extázi (rozmlouvali jak s Gospou, tak s lidmi současně), posléze tvrdili, že v extázi během hovoru s Gospou jsou. Francouzský poutník Jean-Louis (jehož kolega vše natáčel na videokameru) během této extáze vystartoval proti Vicce dvěma prsty. Vicka uhnula. Po skončení zjevení zašla ihned s jedním z františkánů, kteří setkání řídili, do vedlejší místnosti. Když vyšla, prohlásila, aniž se jí někdo ptal, že Jeana-Louise neviděla, ani jeho ruku. Ale v určité chvíli se Ježíšek smekl Gospě z náručí a ona, Vicka, ho chtěla zachytit. I toto je zaznamenáno na videu.

Podle knihy Medjugorje Testament od otce Laurentina se Vicka rovněž ptala Gospy na názor na dva františkány, kterým byla zakázána činnost a byli potrestáni (trest schválil i papež). Oba měli dítě s jeptiškou. Jeden z nich, Ivica Vego spolu se svou milenkou nyní žije v Itálii a mají pět dětí. Gospa se ale za oba františkány postavila s tím, že jsou bez viny a chybu udělali jejich nadřízení.

Vicka rovněž lhala, pokud jde o její deník. Jak ona, tak otec Rupcic, tak otec Vlasic tvrdili, že si nikdy žádný deník o zjevení a poselstvích Panny nepsala (což už samo o sobě je podivné – kdyby vám se zjevila Panna Marie, spoléhali byste celý život na svou chatrnou paměť, a ne čerstvé zápisky?). V Laurentinově knize se však píše: „Mám teď ve svém vlastnictví Vicčiny diáře a jsem jediný, komu se dostalo toho privilegia.“

V roce 1995 se mělo v Medjugorje z poněkud nejistých zdrojů postavit tzv. Pastorální centrum – ve skutečnosti hotel o 100 lůžcích s kaplí pro poutníky. Podle Vicky jí v jednom z poselství Gospa sdělila, že „chce, aby tento hotel byl postaven“. (Text posleství byl poslán faxem příslušným investorům.) Tak Panna Marie se nám dala na podnikání...

Otec Vlasic a jeho přítelkyně Agnes Heupel požádali Mariju Pavovic o požehnání od Gospy pro jejich nápad založit Nový řád kněží a jeptišek (k němuž katolická církev nedala svolení), kteří by žili pospolu ve stejném domě. Toto požehnání je zaznamenáno v Marijiných textech Výzva v mariánském roce a Mé oznámení ze dne 11. červenece 1988 (a to jak v chorvatštině, tak v italštině).

V rozhovoru s Ivankou zazněla otázka: „Co říká Madonna o lidech různých denominací?“ Odpověď: „Madonna říká, že na zemi jsou všechna náboženství rozdělena, ale její syn přijímá lidi všech náboženství.“ Otázka: „Takže to znamená, že všichni lidé přijdou do nebe?“ Odpověď: „Záleží na tom, zda si to zasluhují.“ Otázka: „Ano, ale mnozí o Ježíši neslyšeli.“ Odpověď: „Ježíš o tom ví vše, já ne. Madonna říká, v zásadě jsou všechna náboženství podobná. Máme říct kněžím a všem, že my sami jsme na zemi rozděleni. Ale před Gospou a jejím synem jsou si všichni rovni – muslimové, ortodoxní i katolíci.“ (Jistě zajímavá myšlenka pro členy hnutí New Age, pro katolíky však poněkud heretická.)

Ivan 10. května 1985 sepsal a podepsal slova „Panny“: „V Medjugorje se objeví velká svatyně na počest mých zjevení a bude v něm můj obraz. Znamení se naplní během šesti měsíců.“ O tři roky později Ivan trval na tom, že se nemluvilo o takovém znamení ani datu. O další tři roky později (!) byl Ivan podle svých slov pokárán Gospou, že napsal lež.

V minulém dílu jsme rovněž psali o tom, jak se Ivan svěřil svému kamarádovi během tabákové přestávky na turné v USA, že „něco vidí, ale neví co“.

V době, kdy se Ivan ucházel o studium na teologické fakultě (ze semináře byl pro mizerné studijní výsledky vyhozen), tedy 7. března 1985, měl na papír popsat, jak bude vypadat znamení Gospy, a papír dát do obálky a zapečetit. Ivan pak řekl otci Laurentinovi, že na papír nic nenapsal. Když to slyšeli členové komise, trvali na tom, že obálku tedy mohou roztrhnout, když tam nic není. Ivan však v té chvíli prohlásil, že tam přece jen něco napsal.

Otec Tomislav Vlasic mluvil 10. ledna 1983 s Mirjanou a nahraný pásek poté přepsal. Záznam se objevil v několika knihách, jež editoval Svetozar Kraljevic a Robert Faricy s Lucy Rooneyovou. Podle tohoto interview - kde Mirjana hovoří podle názoru všech zúčastněných upřímně – byl vytvořen psychologický profil Mirjany. Je evidentní, že slyší hlasy. Z času na čas trpí „hrozně depresivními náladami“. Ve škole v Sarajevu se chovala natolik divně, že si její spolužáci o ní mysleli, že je bláznivá. Zničehonic ji popadl záchvat pláče stejně jako „neočekávaný smích“, „plakala bezdůvodně“, je „příliš citlivá“ apod.

Otec Zovko se ptal Mirjany, když začala zjevení, zda se necítila vyčerpaná. Odpověděla: „Bylo to, jako bych spala.“ Stejně jako Vicka si jen jednou stěžovala na „náhlý pláč“. Zdálo se, že bude křičet.

V jedné části rozhovoru se pak Mirjana zmiňuje o očistci. „V očistci jsou duše, které se hodně modlí k Bohu, ale nikdo zde na zemi se za ně nemodlí. Pak jsou v očistci duše, které se vůbec nemodlí, ale někteří lidé zde na zemi se za ně modlí. Tyto modlitby ale na tyto duše v očistci nepůsobí, ale spíše na ty [duše], které se modlí. Duším v očistci, které se modlí hodně, Bůh dovoluje komunikovat s lidmi zde na zemi.

Jedna žena, jejíž dvě dcery byly zabity a matce se zjevovaly ve snách a prosily za modlitby. Zeptala jsem se Gospy, co to znamená, a ona odpověděla, že dcery jsou v očistci a potřebují tuto malou pomoc, aby se dostaly do nebe. Prosí matku, aby se za ně modlila, zatímco ony se budou modlit samy za sebe.

Jiná žena bydlela v domku a něco jí neustále klepalo na okno. Když pak žena získala byt v šestém patře a opět něco klepalo na okno, ptala se přese mne Gospy, co to je. Gospa odpověděla, že to jsou duše v očistci, za něž zapomněla se modlit a jež se těchto modliteb dožadují.“

Související články:

Adresář odkazů – stránky, jež pochybují o autenticitě Medjugorje
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná II.
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná I.