Slyšeli jste již někdy o Walteru Furhoffovi? Ne? Pak je vidět, že se v České republice o Medjugorje nenosí mluvit kriticky. Že nejsme otevřeni demokratické diskuzi.

V roce 1985 se německý fotograf Walter Furhoff opět vypravil do Medjugorje. Byl zde již zhruba třicetkrát od roku 1983 jako poutník. Zprvu byl horlivým zastáncem zjevení, pak se však dostal na nesprávné místo v nesprávný čas. Zjistil, že autorem „zpráv z nebes“ je ve skutečnosti otec Vlašič a částečně sami „vizionáři“. A nebyl to ojedinělý případ – dělo se tak stále znovu a znovu. To mu jeho veškerou víru vzalo.

Protože tušil, že jeho tvrzením by bez důkazů nikdo nevěřil, troufnul si jednoho večera, během údajných zjevení, vylézt na římsu sakristie. Bylo to jediné místo, odkud se dalo vidět, co se zde děje. Přes záclonu na okně se mu podařilo nafotit tři snímky, než byl odhalen.

Na obrázku č. 1 je vidět otce Vlašiče, jak sedí u stolu a píše „poselství Panny Marie“. Vizionářka Marija stojí vpravo a dívá se dolů jakoby na stůl. „Vizionář“ Ivan sedí v pozadí u dveří a drží stráž – aby nevešel nikdo nepovolaný. Bílé proužky na fotografii jsou již zmíněné záclony.

Než se podíváme na druhou fotografii, pojďme se podívat, jak pro Waltera vše pokračovalo. Walter samozřejmě své fotografie ukázal biskupu Zaničovi, který se rovněž cítil pobouřen a fotografie zařadil do svazku, který začal o Medjugorje vést.

Když se pak Walter Furhoff znovu objevil v Medjugorje, zaútočil na něj Jakovův strýček (Jakov je rovněž jedním z „vizionářů“), známý opilec, a začal na něj házet kameny a vyhrožovat mu smrtí.

Walter Furhoff se vrátil do Německa. Protože se mu biskup Zanič již neozval, rozhodl se fotografie zveřejnit. V roce 1998 mu pak přišel dopis z Vatikánu, kde mu děkuje osobně kardinál Ratzinger a píše, že on a Svatý otec si o Medjugorje myslí, že je zcela vymyšlené. (viz např. Business Week, 28. 12. 1998)

A nyní k obrázku č. 2. Marija Pavlovič přidává pár řádků do „denního medjugorského poselství“ a otec Vlašič trpělivě čeká, aby její dodatky zapsal.

Třetí fotografie vznikla ve chvíli, kdy Marija uslyšela zvenku hluk – vyděsilo ji to a má ruku na srdci. Waltera objevila jako první.

Vizionáři Walterovi nic neřekli, ale otec Vlašič a ještě jeden františkán se s ním pustili do křížku. „Co to děláte?“ ptali se ho. „Já?“ odpověděl Walter. „Tady nejde o to, co dělám já, ale vy. Všechny podvádíte.“ Na důkaz toho, že nepodvádějí, chtěl Walter vidět onen kousek papíru, který otec Vlašič psal. Na to mu oba odsekli: „Kdo si myslíte, že jsme... lháři nebo kouzelníci?“ Na dotaz, že pokud nemají co skrývat, proč jednají, jak jednají a proč mu nechtějí ukázat vzkazy, již neodpověděli.

Od oné noci vztahy mezi Walterem a františkány ochladly. Walter byl pronásledován, bylo mu vyhrožováno a zakázáno navštěvovat zjevení či se v té době pohybovat poblíž sakristie nebo kostela. Na jedné z následujících fotografií z Medjugorje je vidět Ivana, který, když potkal Waltera, učinil všem známý posunek, když si přejel prstem přes hrdlo – tento náznak znamená, že někdo chce někomu podříznout hrdlo.

Walter raději z Medjugorje odjel a již se sem nikdy nevrátil.

Všechny fotografie jsou použity s laskavým svolením pana Waltera Furhoffa, který k nim vykonává autorská práva.

Související články:

Podivná poselství "Panny Marie"
Adresář odkazů – stránky, jež pochybují o autenticitě Medjugorje
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná II.
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná I.