Rádoby senzační „církevní kauzy“ se množí jako houby po dešti. Otevřeme deník Právo a křikne na nás palcový titulek: „Církev neprávem převedla majetek německým rytířům.“

Otevřeme TV Nova a hned se dozvíme, že jistý p. Grmolec viní arcibiskupa olomouckého ze spáchání trestných činů zneužívání informací v obchodním styku a nekalé soutěže v tzv. kauze arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži. Hon na církevní představitele se v těchto médiích pořádá bez ohledu na to, že soudní jednání není u konce, nebo dokonce vůbec nebylo zahájeno.

Jako je scestné tvrdit, že by církev mohla „neprávem“ převést svůj vlastní majetek, stejně nesmyslné je upírat arcibiskupství olomouckému právo na opatření ve prospěch mešního vína z arcibiskupských sklepů. Nebyla by to ovšem TV Nova, kdyby – podobně jako Právo – nepoužila každou ubohost k pošpinění katolické církve. Zajímavé je, že zatímco Právo lze pokládat za ústřední orgán „levice“, stejnou úlohu zastává TV Nova pro část tzv. pravice. Jak je možné, že si oheň a voda najednou tak dojemně padnou do noty? Nepochybně je to tím, že také mezi nimi platí svého druhu opoziční smlouva. A třebaže se příliš neshodnou v ekonomice ani v sociální oblasti, v (ne)morálních záležitostech jsou prakticky zajedno.

Není to však nic tak úplně nového. Ještě v živé paměti máme, jak někdejší český premiér „omdléval“, když byl český národ na Velehradě zasvěcen Panně Marii. A neméně dobře si pamatujeme, když jeho „protipól“ bohorovně tvrdil, že katolické církvi nikdy nic nepatřilo (jako např. Svatovítská katedrála) a tudíž jí ani není co vracet. Ostatně výsledky vlád obou pánů se co do řešení vztahů s církvemi vyznačují téměř stejnou nulou.

Pozoruhodné ovšem je, že se do proticírkevního tažení v poslední době stále více zapojují i další, celostátní i zahraniční média. V Polsku např. deník Rzceczpospolita rozsáhle očerňuje poznaňského arcibiskupa, samozřejmě bez důkazů, zato s množstvím „pikantních“ podrobností. Vrcholem zlomyslných slátanin byl první díl seriálu „Politické vraždy“, který se 25.2.2002 objevil na obrazovce české veřejnoprávní televize. A tam se už angličtí „tvůrci“ nedrželi nijak „při zemi“, ale zamířili nejvýše: na ústředí katolické církve - na Vatikán a papeže Jana Pavla II. V pečlivě inscenovaném pořadu o sebevraždě? - vraždě? „božího“ bankéře Calviho se sice neodvážili hlavu církve přímo označit za strůjce údajného zločinu, usilovně a všemožně to však naznačovali. Církevními představiteli se to na obrazovce jen hemžilo, žádný však nedostal slovo.

A protože britští „novináři“ celou nehoráznost dali do souvislosti s činností polské Solidarity a americkým prezidentem Reaganem, zaútočili tak nejen na církev a její úlohu při likvidaci komunistického impéria, ale i na polské odboráře a amerického prezidenta, kteří se spolu s Janem Pavlem II. nejvíce zasloužili o pád říše zla. Poučení, které z toho plyne, bychom neměli vnímat ledabyle. Světové síly zla se mstí za svou porážku a usilují o diskreditaci křesťanství i křesťanskodemokratické politiky, jako hlavní překážky na cestě k obnovení a utužení své vlády nad světem.

Autor je poslanec KDU-ČSL