O Mirjaně se vždy říkalo, že je nejcitlivější z vizionářů. Mnohokrát plakala. Vesnické děti jí daly přezdívku Pankerica, což je pojmenování pro ujetého člověka z města, o němž je podezření, že má co do činění s drogami. Mirjana těsně před zjevením – v červnu – četla knihu o Lurdech, a podle svých slov jí přišlo vidění, že situace katolické menšiny mezi Srby je obdobná.

Na Vánoce 1982, rok a půl po prvním zjevení, Mirjana Dragicevic oznámila, že zjevení přestanou. Než však odejde, dá Gospa Mirjaně deset tajemství, která mají být odhalena po třech varováních pro svět, jež se objeví těsně před viditelným znamením z nebes. Až se znamení objeví a svět se neobrátí k Bohu, bude velmi trpět hrozným trestem. V únoru 1997, 15 let poté, změnila Gospa pravděpodobně své smýšlení a rozhodla se Mirjaně znovu objevovat jednou za měsíc.

Jeden z průvodců turistů po Medjugorje k tomu říká: „Marko [Soldo] odehnal všechny Mirjaniny nápadníky a oženil se s ní. Pak postavil honosný dům, zadlužil se, dostal se do finančních problémů a potřeboval hotovost. A tak znovu začala zjevení. Nyní prodává dieselová auta z Itálie a v chorvatském rozhlasu můžete slyšet jeho reklamy na ojetá auta.“

Mirjana nyní žije v domě podle německého stylu (stejně jako Ivan) s trávníkem, který potřebuje časté kropení – přitom voda platí v Medjugorje za jednu z nejcennějších věcí.

Když už jsme mluvili o znamení Gospy, jež by potvrdilo její pravost: poprvé je slíbila 3. července 1981, kdy mělo skončit i zjevení (viz kniha otce Svetozara Kraljevice o Medjugorje). Dnes se tato okolnost ukončení zjevení vysvětluje tak, že Gospa myslela zjevení na kopci, ale pak nám nesedí dny – Gospa prohlásila 30. června, že zjevení skončí do tří dnů. Zjevení mimo kopec však začala 1. července.

Pokud jde o znamení, 27. srpna 1981 Gospa prohlásila, že „znamení bude brzy“. Dva dny nato: „Jen trochu trpělivosti“. Dalšími termíny pro znamení byly dny 8. 12. 1981, Vánoce 1981, pak leden 1982. Máme už dvacet let poté, a i když někteří poutníci tvrdí, že viděli neobvyklé světelné jevy, prokázané a všem viditelné znamení doposud nepřišlo.

A na závěr jsme si ponechali perličku, pokud se poselství týká. Nazvěme ji příběhem O Ježíši a kapesníku, který mohl způsobit konec světa.

O této historce se mezi zastánci Medjugorje samozřejmě příliš nemluví, ale mnozí svědkové ji potvrdili. V pátek 4. září 1981 se Vicka, Marija, Ivanka a Jakov modlili v domě Marije. Začali se modlit v 18:20 a Gospa se jim hned objevila.

Vizionáři se zeptali na kněze a jeptišky z místní farnosti a poté na muže, který tvrdil, že se setkal s Ježíšem. Muž jel po silnici a u krajnice uviděl muže celého od krve – Ježíše. Muž (Ježíš) mu dal zkrvavený kapesník a řekl řidiči, aby kapesník hodil do řeky. Muž popojel pár kilometrů a potkal ženu – to byla Panna Marie. Požádala ho o tento kapesník. Zmatený muž jí podal svůj vlastní, ale Panna ho poprosila o ten zakrvácený. Když jí řidič kapesník podal, Panna mu řekla: „Kdybys mi jej nedal, byl by to pro všechny poslední soud!“

Gospa vizionářům potvrdila, že tento příběh je pravdivý. A nám nezbývá, než se divit – pokud je historka pravdivá, pak k poslednímu soudu nedošlo proto, že řidič nesplnil Ježíšovo přání (hodit kapesník do řeky). Svět je zachráněn Pannou Marií, která s neposlušností vůči svému synovi vlastně souhlasí. A konečně – to všechno kvůli zakrvácenému kapesníku!

Veškeré odkazy a zdroje jsou k nalezení na této speciální stránce .

Související články:

Opět se šíří dezinformace o Medžugorji I.
Dezinformace o Medžugorji na českém internetu
Oficiální poutě do Medjugorje zakázány
Kdo v Medjugorje dává poselství?
Podivná poselství "Panny Marie"
Adresář odkazů – stránky, jež pochybují o autenticitě Medjugorje
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná II.
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná I.