Papež Jan Pavel II. včera vůbec poprvé za více než 23 let trvání svého pontifikátu nevykonal obřad umývání nohou dvanácti kněžím. Místo něho to ve Svatopetrské bazilice učinil státní sekretář kardinál Angelo Sodano a francouzský kardinál Roger Etchegaray. Tento obřad při podvečerní mši na Zelený čtvrtek připomíná stejnou službu, kterou z lásky Ježíš prokázal apoštolům.

Oba kardinálové také sloužili v zastoupení Jana Pavla II. mši. Papež při ní vedl bohoslužbu slova, přečetl kázání a spolu s nimi pronášel slova při přeměňování. Po celou mši se Jan Pavel II. nepohyboval a buď seděl, nebo stál před svým křeslem po pravé straně oltáře, ale jeho slovům bylo většinou dobře rozumět.

Mše se zúčastnilo několik tisíc věřících. Již dopoledne Jan Pavel II. posvětil oleje, které se používají při křtech, biřmování, svěcení kněží a pomazání nemocných, avšak ani tuto mši sám necelebroval.

Dopolední mši koncelebroval za přítomnosti víc než dvou tisíc kardinálů, biskupů a dalších duchovních pobývajících v Římě dlouhodobě i krátkodobě.

Při kázání při dopolední mši upozornil na svůj list, který k dnešnímu Zelenému čtvrtku uveřejnil minulý týden a v němž odsoudil případy zneužívání dětí kněžími. "Modleme se za naše bratry, kteří selhali při plnění závazků, jež na sebe převzali vysvěcením, i za bratry, kteří procházejí obtížným obdobím či krizí," řekl. Při dopolední i podvečerní mši přivezli papeže stojícího na pohyblivé platformě jeho asistenti.

AFP s poukazem na údaje poskytnuté Vatikánem připomíná, že každoročně se kněžství zříká asi 600 duchovních. V Evropě je to kolem 230 kněží, na obou amerických kontinentech ještě o 20 více.

Jan Pavel II. se rovněž pomodlil za katolické duchovní, kteří se stali obětí pronásledování či které potkala kvůli jejich víře mučednická smrt.

V dopise, jenž k dnešnímu Zelenému čtvrtku zveřejnil papež minulý týden, odsoudil ty kněží, kteří "zradili" svůj slib. Zdůraznil ale, že církev je nablízku obětem, které podlehly hříchům. Podle AFP tak reagoval na sexuální skandály, zejména pedofilního rázu, jež se v poslední době provalily ve Spojených státech a v Evropě.

Papežova účast na liturgii byla omezena na minimum s ohledem na artrózu pravého kolena a na následky operace kyčle na stejné noze, kterou musel podstoupit v roce 1994. Tyto problémy mu velmi ztěžují pohyb, připomíná agentura.

Podvečerní mše na Zelený čtvrtek je připomínkou na Kristovu poslední večeři s apoštoly v předvečer jeho ukřižování.

O Velikonocích má Jan Pavel II. velmi vyčerpávající program. Po obou včerejších mších ho čekají velkopáteční obřady, vzhledem k současnému zdravotnímu stavu však visí otazník nad způsobem jeho zapojení do procesí na křížové cestě kolem římského Kolosea. Po velikonoční mši v sobotu bude následovat v neděli slavnostní mše a požehnání Ubi et orbi (Městu a světu).

Papežův ceremoniář biskup Piero Marini oznámil, že o Velikonocích Jana Pavla II. podpoří kardinálové. Jedenaosmdesátiletý papež již několik let trpí Parkinsonovou chorobou a kvůli ní obtížně chodí a mluví. Jeho účast na letošních velikonočních obřadech bude velmi pravděpodobně omezena na minimum s ohledem na artrózu pravého kolena a na následky operace kyčle na stejné noze, kterou musel podstoupit v roce 1994.

Na článku se spolupodílela agentura ČTK